Terug

AFM doet aanbevelingen voor reclames over beleggingsproducten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

Reclames over beleggingsproducten moeten een evenwichtig beeld geven van de voor- en nadelen van een product. Eventuele risico’s moeten expliciet worden benoemd en de rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet duidelijk zijn. Dat stelt de AFM op basis van een onderzoek waarin is gekeken naar het effect van reclame-uitingen op beleggers. De AFM vraagt aanbieders van effecten deze adviezen in acht te nemen als ze reclame opstellen.

Aanbieders van effecten zijn bij reclame-uitingen gehouden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Uit eerdere onderzoeken van de AFM bleek dat reclames een belangrijke rol spelen in het besluit van beleggers om een product aan te schaffen. De AFM heeft hier recent nader onderzoek naar gedaan. Hierin werd aan meer dan 1.000 consumenten fictieve reclames voor beleggingen getoond. De reclames verschilden in de weergave van de voor- en nadelen van een product, de omschrijving van risico’s en de verwijzing naar het toezicht van de AFM.

Uit dit onderzoek volgt een aantal adviezen voor aanbieders van beleggingsproducten. De adviezen richten zich op het geven van een evenwichtig beeld van het beleggingsproduct, het gebruiken van heldere taal en het geven van een duidelijk beeld van de rol van de AFM.

Evenwichtig beeld product

Zorg dat een reclame zowel de kansen als de risico’s van een product bevat. Het is belangrijk dat een reclame een evenwichtig beeld geeft van een belegging. Dit betekent dat de informatie in de reclame zowel de voordelen als de nadelen van de effecten bevat. Als basis hiervoor kan het prospectus van een beleggingsproduct dienen, waarin zowel de positieve productkenmerken als de negatieve kenmerken zijn omschreven. Op deze manier wordt een reclame meer in lijn met het prospectus.

Heldere taal

Gebruik heldere taal. Zo worden in reclames de risico’s soms impliciet omschreven. Dit kan tot verwarring leiden. Door risico’s expliciet te benoemen wordt voorkomen dat beleggers op het verkeerde been worden gezet.

Duidelijk beeld rol AFM

Maak de rol van de AFM duidelijk. In reclames wordt geregeld een door AFM goedgekeurd prospectus op dusdanige manier gepositioneerd dat het lijkt op een kwaliteitskeurmerk. Dat klopt niet. De AFM kijkt uitsluitend naar de begrijpelijkheid, volledigheid en consistentie van de informatie in het prospectus en dus bijvoorbeeld niet naar de kwaliteit van het product.

De AFM keurt reclame-uitingen niet vooraf goed. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanbieder om te voldoen aan de wet- en regelgeving. De AFM kan optreden tegen gepubliceerde reclames als deze consumenten op het verkeerde been dreigen te zetten.

Meer informatie

De AFM heeft in haar beleidsregel informatieverstrekking uit 2013 voorbeelden opgenomen van hoe zij omgaat met de wettelijke normen voor reclames. Deze zijn niet specifiek van toepassing op aanbiedingen van effecten, maar geven wel een goed beeld van de wijze waarop de AFM invulling geeft aan open normen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het ondernemersloket van de AFM. Het ondernemersloket is op werkdagen van 10 uur tot 17 uur bereikbaar op telefoonnummer 0800-6800680 (gratis), of via ondernemersloket@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel