Terug

AFM en DNB ronden pensioenonderzoek Financiële Opzet en Informatie af

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting-geven

Pensioenfondsen kunnen hun deelnemers nog beter informeren over de op middellange termijn verwachte kortingen en indexaties. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben uitgevoerd bij 137 pensioenfondsen.

Zeker gezien de huidige financiële positie van pensioenfondsen is het belangrijk dat deelnemers een duidelijk beeld hebben van kortingen en indexaties in de komende jaren. Dit voorkomt teleurstellingen en biedt deelnemers inzicht in hun pensioenontwikkeling. De AFM en DNB vinden het belangrijk dat pensioenfondsen voorkomen dat deelnemers te hoog gespannen verwachtingen hebben van hun pensioen. Ook met het oog op het invoeren van een nieuw pensioencontract is dit belangrijk: deelnemers moeten niet met verkeerde verwachtingen overstappen op een nieuw contract. 

Correct en duidelijk

De AFM en DNB hebben in het onderzoek de informatieverstrekking van pensioenfondsen naar hun deelnemers naast de financiële opzet (cijfermatige analyse) gelegd. Daarbij is beoordeeld in hoeverre de boodschap over eventuele indexatie en de kans op korten correct en duidelijk is. De bevindingen en een aantal goede voorbeelden zijn onlangs met de pensioenfondsen gedeeld.

Uitkomsten

De AFM en DNB zien dat pensioenfondsen veel inspanningen leveren om hun deelnemers goed te informeren. Voor de meeste fondsen geldt wel dat de informatieverstrekking nog beter kan. Bijna de helft van de fondsen informeert correct en duidelijk over de kans op indexatie en de omvang daarvan. Toch was bij bijna één derde van de fondsen hierover nog geen boodschap opgenomen in de toegezonden stukken. Vooral in de informatie over het korten van de uitkering is ruimte voor verbetering. Een grote meerderheid van de fondsen kan duidelijker informeren over de kans op korten.
 
In de brief die naar de pensioenfondsen is gestuurd, leest u meer over de uitkomsten. Bij de brief hoort een flyer met communicatietips naar aanleiding van het onderzoek.
 
In 2017 geven de AFM en DNB een vervolg aan dit onderzoek. Meer informatie hierover vindt u in de DNB Nieuwsbrief pensioenen van 29 november en de Toezicht Vooruitblik. De AFM publiceert in januari een Activiteitenkalender 2017 waarin het onderzoek is opgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yolanda Bieckmann (woordvoerder AFM) via 06 – 31 777686 of yolanda.bieckmann@afm.nl of met Martijn Pols (woordvoerder DNB) via 06 – 524 96 432 of m.p.pols@dnb.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel