Terug

AFM legt Assurantiekantoor Henk de Ridder Axel B.V. last onder dwangsom op

Maatregel

dossier

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 maart 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan AFM-vergunninghouder Assurantiekantoor Henk de Ridder Axel B.V. (AHRA). De AFM heeft om informatie verzocht, omdat zij het vermoeden heeft dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler van AHRA mogelijk niet meer buiten twijfel staat en/of dat de bedrijfsvoering van AHRA mogelijk niet beheerst en integer is. Hiermee wordt artikel 4:10, 4:11 en/of 4:15 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) mogelijk overtreden. AHRA heeft niet voldaan aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of AHRA voornoemde overtredingen begaat.

Geld aantrekken en uitlenen door AHRA

De AFM heeft op grond van de Wft een onderzoek ingesteld bij AHRA omdat zij vermoedt dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler van AHRA mogelijk niet meer buiten twijfel staat en/of dat de bedrijfsvoering van AHRA mogelijk niet beheerst en integer is, omdat (1) AHRA vermoedelijk geld aantrekt of aantrok van Nederlandse consumenten die zij op enig moment weer moet terug betalen met rente en (2) AHRA Nederlandse consumenten vermoedelijk de mogelijkheid biedt of heeft geboden om geld te lenen van AHRA. Tijdens het onderzoek is over de aangetrokken gelden verklaard dat afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd en dat deze overeenkomsten verschillende titels hebben, zoals (spaar)deposito, rekening-courant en levensloopregeling. Over de verstrekte kredieten aan consumenten is verklaard dat dit bijvoorbeeld passeer-, overbruggingskredieten of voorschotleningen zijn.

Zowel voor het aantrekken van opvorderbare gelden als voor het aanbieden van krediet is een Wft-vergunning nodig. AHRA beschikt niet over de daartoe benodigde vergunning(en).

De AFM heeft in het kader van het lopende onderzoek onder meer gevraagd om een overzicht van consumenten aan wie AHRA nog geld schuldig is, alsmede de overeenkomst van AHRA met deze consumenten. Ook is gevraagd naar een overzicht van consumenten aan wie AHRA geld heeft geleend, alsmede de overeenkomst met deze consumenten.

AHRA heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 7 april 2016 is AHRA daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat AHRA niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De volledige beschikking kunt u op deze pagina in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel