Terug

ESMA consulteert de markt over grondstoffen en grondstofderivaten

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

In het kader van de nieuwe marktmisbruikverordening (MAR) wordt ESMA gevraagd om een niet-limitatieve lijst met informatie op te stellen over de grondstof- en grondstofderivatenmarkten. Het gaat hier om informatie waarvan de markt redelijkerwijs verwacht, of de regelgeving vereist, dat deze informatie gepubliceerd wordt.

Als deze informatie ook nog aan de bestaande criteria van koersgevoeligheid voldoet – zijnde niet publieke informatie die concreet genoeg is en waarvan verwacht mag worden dat het een significante invloed op de koers heeft – dan is er sprake van koersgevoelige informatie voor grondstofmarkten.

Onder de marktmisbruikverordening, kan de voorwetenschap zien op het grondstofderivaat, maar ook op de onderliggende spotmarkt waar het derivaat van is afgeleid (bijvoorbeeld olie of gas). Aangezien de grondstoffenmarkt en grondstoffenderivatenmarkt zeer divers zijn, is de informatie die relevant is voor deze markten ook zeer divers.

De consultatie loopt tot 20 mei 2016.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel