Terug

Uitkomsten onderzoek DNB en AFM naar vermogensbeheerkosten pensioenfondsen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben samen onderzoek gedaan naar de gerapporteerde vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben in 2014 veel beter over die kosten gerapporteerd dan in 2013. Toch blijkt dat de rapportage op onderdelen voor verbetering vatbaar is.

DNB en de AFM hebben de gerapporteerde vermogensbeheerkosten van 242 pensioenfondsen geanalyseerd en bij 21 fondsen dieper gekeken naar de gerapporteerde beheer- en performance gerelateerde kosten voor private equity, hedgefunds en vastgoed. DNB en de AFM constateren dat de kwaliteit van de rapportage ten opzichte van 2013 aanzienlijk is verbeterd. De toezichthouders zien ook punten ter verbetering.

Van de 21 fondsen waar nader onderzoek is gedaan heeft een vijftiental fondsen daadwerkelijk een herrapportage moeten leveren vanwege een niet plausibele rapportage. Bij die fondsen bleek dat ze niet of niet volledig rapporteren over de kosten van zogenoemde onderliggende vermogensbeheerlagen.

Pensioenfondsen moeten zich de vraag stellen of ze wel met partijen in zee willen die geen doorkijk verschaffen in de gemaakte kosten van onderliggende partijen.

Performance gerelateerde kosten

Uit de analyse kwam naar voren dat geregeld performance gerelateerde kosten vergeten worden in de rapportage, terwijl ze wel uit het jaarverslag van het betreffende beleggingsfonds te halen zijn.

Ook stellen DNB en de AFM vast dat veel kosten in de verkeerde, dan wel in de beleggingscategorie ‘overig’ worden geplaatst of dat kostencomponenten vergeten worden. Hoewel het opgeven van de transactiekosten optioneel is in de jaarstaten, willen DNB en AFM pensioenfondsen sterk in overweging geven deze kosten ook in de jaarstaten op te nemen, te meer daar de wetgever in de Pensioenwet heeft laten opnemen dat het pensioenfonds in zijn jaarverslag informatie moet opnemen over de uitvoeringskosten en meer in het specifiek de transactiekosten (artikel 45A en 56A Pensioenwet).

Verwachtingen

DNB en de AFM verwachten dat pensioenfondsen hun kostenrapportages toetsen op juistheid en volledigheid en eventuele aanpassingen ook doorvoeren in het jaarverslag. Ook vinden DNB en de AFM dat pensioenfondsen de vermogensbeheerder(s) jaarlijks zouden moeten evalueren, onder meer op de kosten van de dienstverlening. Meer informatie hierover is te vinden in de ‘Guidance uitbesteding door pensioenfondsen’ op Open Boek Toezicht van DNB.

De AFM zal binnenkort met een eigen publicatie komen op basis van de jaarstaten. Hierin besteedt de AFM aandacht aan kostenniveaus in relatie tot fondsomvang en de specifieke beleggingscategorieën van een fonds.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel