Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan FX-CI

Maatregel

Beslissing op bezwaar: boete/lod blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 4 juni 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan FX-CI. FX-CI voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
04-06-2015 15-07-2015 22-09-2015 (1) geen (2)

(1) De AFM heeft het bezwaar met toepassing van artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder a, Algemene wet bestuursrecht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.
(2) Het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom is daarmee onherroepelijk geworden.

Handelen in internationale valuta

FX-CI biedt de consumenten de mogelijkheid om te handelen in internationale valuta. Zij benadert hen telefonisch om deel te nemen in internationale valutahandel. De AFM heeft onder meer gevraagd om een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten. De AFM heeft geen informatie van FX-CI ontvangen. Ze kan dus niet vaststellen of ze een vergunning nodig heeft.

FX-CI is wettelijk verplicht medewerking aan het onderzoek van de AFM te verlenen, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan. Sinds 19 juni 2015 is FX-CI daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat ze niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met € 5.000,- tot een maximum van € 50.000. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel