Terug

Lijfrentebeleggingsrechten: toelichting bij de Financiële Bijsluiter en de Essentiële Beleggersinformatie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

Consumenten die zich oriënteren op pensioen in de derde pijler in de vorm van een lijfrentebeleggingsrecht, moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de juiste informatie over dit complexe product krijgen. Daarom moeten aanbieders van een lijfrentebeleggingsrecht verplichte informatiedocumenten zoals de Financiële Bijsluiter (FB) en de Essentiele Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar stellen.

Financiële Bijsluiter

Een lijfrentebeleggingsrecht is een recht van deelneming met een fiscale schil. Een lijfrentebeleggingsrecht is in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) gekwalificeerd als een complex product. De aanbieder van een complex product moet een FB opstellen. Deze verplichting is verankerd in artikel 65, eerste lid, BGfo.

Niveau opstellen Financiële Bijsluiter

Een lijfrentebeleggingsrecht kan bestaan uit meerdere fondsen, bijvoorbeeld een paraplufonds/life cycle fund waar diverse subfondsen onder hangen. In dat geval speelt de vraag op welk niveau een FB moet worden opgesteld. Is dit op het niveau van het paraplufonds, of op het niveau van de subfondsen?

Voor welk fonds een aanbieder de FB (of mogelijke meerdere FB’s) moet opstellen, hangt af van de vraag via welk fonds of waar het lijfrentebeleggingsrecht wordt aangeboden. Wordt het lijfrentebeleggingsrecht op het niveau van het paraplufonds aangeboden, dan moet de aanbieder voor het paraplufonds een FB opstellen. Wordt het lijfrentebeleggingsrecht aangeboden op het niveau van de subfondsen, dan moet voor ieder subfonds een FB worden opgesteld.

Essentiële Beleggersinformatie

Een lijfrentebeleggingsrecht is ook een recht van deelneming in een beleggingsinstelling of ICBE. Een aanbieder van rechten van deelneming in een ICBE of beleggingsinstelling moet op grond van artikel 65, tweede lid, respectievelijk artikel 115bb BGfo, voor elke fonds waarin hij rechten van deelneming aanbiedt de EBi opstellen.

Niveau opstellen Essentiële Beleggersinformatie

Als het product bestaat uit meerdere fondsen, dan moet per fonds worden getoetst of er rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of ICBE worden aangeboden. Dit kan dus betekenen dat de aanbieder voor een derde pijler pensioen pensioenproduct meerdere EBi’s moet opstellen.

Wat betekent dit voor aanbieders

Het bovenstaande betekent voor aanbieders van lijfrentebeleggingsrechten dat zij zowel een FB als een EBi beschikbaar moeten stellen. Immers, een lijfrentebeleggingsrecht kwalificeert als een complex product. Voor een complex product moet een FB beschikbaar worden opgesteld. Daarnaast bevat een lijfrentebeleggingsrecht rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of ICBE. Hiervoor moet een aanbieder een EBi opstellen.

Verdere informatie

Dit bericht is bedoeld om richting te geven bij eventuele bestaande onduidelijkheid, en biedt geen uitputtend overzicht. Interpretatievragen over wet- en regelgeving rond informatieverstrekking kunnen aanbieders sturen naar vragen.informatieverstrekking@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel