Terug

Femke de Vries benoemd tot bestuurslid AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Femke-de-Vries-400x216

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft maandag 24 augustus bekendgemaakt dat Femke de Vries per 1 oktober 2015 zal aantreden als bestuurslid bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming is op voordracht van de raad van toezicht van de AFM en geldt voor een periode van vier jaar. Het bestuur en de raad van toezicht van de AFM zijn verheugd over de aanstelling van Femke de Vries. Ze volgt Theodor Kockelkoren op, die per 15 oktober de AFM verlaat.

Prof. Mr. dr. Femke de Vries (1972) is een ervaren toezichthouder

Prof. Mr. dr. Femke de Vries (1972) is een ervaren toezichthouder. Sinds 2003 werkt zij bij de Nederlandsche Bank (DNB). Ze is daar werkzaam geweest als toezichthouder en divisiedirecteur. Ze heeft nu als secretaris-directeur de leiding over het intern bedrijf en de bewaking van de besturing van DNB. Daarvoor was ze als divisiedirecteur achtereenvolgens verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en beleggingsondernemingen en de divisie toezicht expertisecentra. Ze had daarmee een belangrijke rol bij de cultuurverandering in het toezicht van DNB.

Sinds maart 2015 is ze bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze richt zich in haar onderzoek en onderwijs op ontwikkelingen in het toezicht, onder meer op de vraag hoe transparantie over en de effecten van toezicht kunnen bijdragen aan de naleving van gestelde normen en het voldoen aan maatschappelijke verwachtingen.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht van de AFM: "Femke de Vries heeft uitgebreide kennis van en ervaring met de financiële sector en het toezicht op die sector. Ze heeft daarnaast ervaring met het besturen van een complexe organisatie. Deze combinatie is zeldzaam en maakt haar uitermate geschikt om samen met haar collega-bestuursleden leiding aan de AFM te geven."

Lid van de raad van toezicht Diana van Everdingen, die in haar rol als plaatsvervangend voorzitter de voordracht heeft gedaan: "Daar komt bij dat ze als bijzonder hoogleraar haar wetenschappelijke kennis over toezicht bij de AFM in de praktijk kan toepassen. Daar zal de AFM van profiteren. We zijn verheugd dat ze is benoemd."

Bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven: "Het toezicht van de AFM is sterk in ontwikkeling. Innovatie in de financiële sector op onder meer het gebied van technologie en nieuwe verdienmodellen stellen nieuwe eisen aan de kwaliteit, intensiteit en vorm van het toezicht. Dit leidt tot een noodzakelijk verdere ontwikkeling van het toezicht van de AFM. Daarom heeft de AFM een hooggekwalificeerd bestuurder en toezichthouder nodig, die het huidige bestuur komt versterken. Femke de Vries heeft bewezen ervaring en expertise op het gebied van toezicht op de financiële sector en innovatie van het toezicht. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat ze de verdere ontwikkeling van ons toezicht zal stimuleren. We kijken uit naar haar komst."

Femke de Vries: "Ik zie er naar uit om bij te dragen aan het toezicht van de AFM. Daarbij zal ik gebruik kunnen maken van de waardevolle ervaringen die ik bij DNB als toezichthouder heb opgedaan met bijvoorbeeld de inrichting van het nieuwe toezicht. Ik kijk met veel plezier en dankbaarheid terug op de afgelopen jaren bij DNB. Bij de AFM ga ik samen met mijn nieuwe collega's vanuit het gedragstoezicht verder met de stappen die de financiële sector nog gaat en moet zetten op weg naar duurzaam herstel van vertrouwen."

Bezoldiging

Gezien haar brede ervaring en de zwaarte van de functie achten de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een salaris van bruto €218.950 op jaarbasis passend, inclusief pensioenbijdrage van de werkgever en vaste onkostenvergoeding. Dit is conform de individuele uitzondering zoals vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In het geval van herbenoeming zal dat bedrag in drie jaar tijd worden afgebouwd naar €209.000. Ook zijn afspraken gemaakt voor het inkomen in het geval van herbenoeming - in 2018 - van voorzitter Merel van Vroonhoven dat na overgangsrecht van de WNT zal uitkomen op €220.000.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel