Terug

AFM vraagt reacties op voorlopige plannen 2015

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

megafoon

Update 28 oktober 2014: de uiterste inzenddatum is met een week verlengd. U kunt uw reactie op de concept-Agenda 2015 insturen tot 11 november.

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de concept-Agenda 2015 gepubliceerd. Hierin staan de voorlopige plannen voor het komende jaar. Wij horen graag wat u vindt van de plannen. U kunt uw reactie tot 4 november aan ons toesturen.

Op basis van analyse van externe ontwikkelingen zet de AFM in 2015 de negen bestaande toezichtthema’s voort. Deze thema’s zijn:

  • Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal
  • Kwaliteit van financiële dienstverlening is beter
  • Kwaliteit van vermogensopbouw is beter
  • Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend
  • Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico’s van pensioen
  • De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog
  • De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig
  • Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel
  • Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af

De plannen voor 2015 zijn ten opzichte van 2014 aangepast naar aanleiding van de gesignaleerde marktontwikkelingen.

Er wordt onder meer extra ingezet op toezicht op financiële dienstverlening aan zakelijke partijen, accountantsorganisaties en kapitaalmarkten. Ook besteedt de AFM in 2015 bijzondere aandacht aan de brede onderwerpen ‘gedrag en cultuur’, technologische ontwikkelingen en inzicht in consumentengedrag.

Input van de markt

In april 2014 heeft de AFM de markt gevraagd om mee te denken met de plannen voor aankomend jaar. Daarop hebben wij ruim 40 reacties ontvangen. Ook hebben we gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen en belangenorganisaties. De reacties en gesprekken zijn zeer nuttig geweest en bieden ons aandachtspunten voor het toezicht in 2015.

Planning

De AFM bespreekt de concept-Agenda op 27 oktober met het Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties. In dit panel participeren organisaties van ondernemingen, consumenten en beleggers. In december wordt de definitieve Agenda naar het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd voor goedkeuring. Ook zullen we dan de verdere uitwerking van de plannen voor 2015 met specifieke activiteiten publiceren.

Geef uw mening

De AFM werkt de komende tijd verder aan de plannen. Wij horen graag wat u vindt van deze plannen. Stuur uw reactie voor 4 november per e-mail naar de AFM: focus@afm.nl. De AFM zal deze reacties publiceren, tenzij u aangeeft hierop geen prijs te stellen. U kunt ook reageren op LinkedIn of via Facebook (voor consumenten).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel