Terug

Ken de risico’s van een belegging: lees je goed in

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Beleggingen kennen verschillende risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de onzekerheid over het rendement dat je maakt en de mate waarin je inleg veilig is. Bepaal voor je je geld belegt welke risico’s een belegging precies kent en of die voor jou acceptabel zijn. Informatie over risico’s vind je in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de risicometer. Het is belangrijk deze allemaal goed door te nemen.

Essentiële Beleggersinformatie

Vrijwel elke beleggingsinstelling is verplicht Essentiële Beleggersinformatie (EBi) op te stellen. Dit document geeft inzicht in de aard en risico’s van een beleggingsfonds. Je vindt er informatie over de doelstellingen van het fonds, het beleggingsbeleid, het risicoprofiel, de kosten, in het verleden behaalde rendementen en andere praktische informatie.

De EBi staat vaak op de website van een beleggingsinstelling of wordt schriftelijk aan je gegeven. Bij een product met de Essentiele Beleggersinformatie staat de waarschuwingszin 'Loop geen onnodig risico, lLees de Essentiële Beleggersinformatie'.

Risicometer

Onderdeel van de Essentiële Beleggersinformatie is de risicometer, die ook in reclames is te zien en te horen. De risicometer heeft zeven risicocategorieën, 1 (laag risico) tot en met 7 (hoog risico). De stand van de meter is ondermeer gebaseerd op historische schommelingen van het rendement, de zogenoemde volatiliteit.
Staar je echter niet blind op de risicometer. Hij laat niet alle risico’s zien en voor sommige fondsen, die weinig handel kennen, kan het risico te laag worden voorgesteld. Daarom is het belangrijk om altijd de Essentiële Beleggersinformatie aandachtig door te lezen.

Prospectus

Sommige beleggingen hebben een prospectus. De AFM keurt een prospectus goed, maar er zijn uitzonderingen. Het bevat onder meer informatie over risico’s, hoe de aangeboden effecten gekocht en verkocht kunnen worden, de kosten, de financiële positie van het bedrijf dat de effecten aanbiedt en wie dit bedrijf besturen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel