Terug

AFM legt Staal Participaties last onder dwangsom op

Maatregel

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 24 april 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Staal Participaties N.V. (Staal Participaties). Deze onderneming handelt ook onder de naam Staal Vastgoed Participaties. Ze voldoet onvoldoende aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

De AFM vermoedt dat Staal Participaties effecten heeft aangeboden aan consumenten, of nog steeds aanbiedt, zonder een goedgekeurd prospectus.

Investeren in Duits onroerend goed

Staal Participaties biedt consumenten de mogelijkheid via een participatie te investeren in Duits onroerend goed. Hieruit volgt dat Staal Participaties mogelijk effecten aanbiedt. Dat mag volgens de Wet op het financieel toezicht niet zonder een prospectus dat de AFM heeft goedgekeurd.

De AFM heeft onder meer gevraagd om een toelichting op de activiteiten van Staal Participaties. Ook wil de AFM afschriften ontvangen van de standaardovereenkomsten die participatiehouders met Staal Participaties sluiten. Met deze informatie wil ze vaststellen of de wet wordt overtreden.

Staal Participaties heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 9 mei 2014 is Staal Participaties daarom verplicht de dwangsom te betalen. De dwangsom bedraagt €5.000 per dag tot een maximum van €50.000. De AFM heeft de informatie tot op heden niet ontvangen.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel