Terug

Effectenuitgevende ondernemingen moeten meer aandacht hebben voor het werk van de calculation agent

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De banken en andere effectenuitgevende ondernemingen zouden meer aandacht moeten hebben voor de wijze waarop het werk van de calculation agent is georganiseerd. Dat blijkt uit een marktverkenning van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM).

De calculation agent speelt een belangrijke rol bij complexe gestructureerde producten, waarbij zij veel beslissingsvrijheid kennen en mogelijk te maken hebben met conflicterende belangen.

De calculation agent berekent welke bedragen aan rente en/of aflossing een belegger in gestructureerde producten ontvangt op basis van de ontwikkeling van een onderliggende waarde. In de meeste gevallen is de calculation agent een werknemer of een afdeling van de bank/uitgevende onderneming van de effecten. In andere gevallen wordt de taak door de onderneming op contractbasis uitbesteed aan een andere partij.

Bevindingen

Uit de verkenning zijn drie bevindingen naar voren gekomen:

  • Ondernemingen hebben te weinig aandacht voor de plaats van de calculation agent binnen de organisatie en mogelijke belangenconflicten.

  • Bij complexe producten kan soms de uitkering niet op eenduidige wijze worden vastgesteld. In die gevallen bestaat een latent risico dat de calculation agent tot een ‘foute’ uitkomst komt die niet objectief kan worden gevalideerd.

  • Bij uitbesteding van taken van de calculation agent aan een externe partij is er te weinig aandacht voor integere en controleerbare uitvoering van de werkzaamheden door deze partij.

Op basis van bovenstaande bevindingen, heeft de AFM vrijdag 13 juni 2014 een reeks aanbevelingen gepubliceerd voor uitgevende ondernemingen. Zo moeten ondernemingen bijvoorbeeld waarborgen dat de calculation agent het belang van de belegger niet schaadt. Dit is vooral van belang wanneer de calculation agent ook andere werkzaamheden uitvoert.

Verder is het belangrijk dat de te maken standaardberekeningen zoveel mogelijk objectiveerbaar worden gemaakt en dat de opdrachtgever bij het uitbesteden van de werkzaamheden van de calculation agent periodieke verantwoording verlangt over alle aspecten van de uitvoering van de uitbestede taken.

Aanleiding en doel van de verkenning

De verkenning naar de rol van de calculation agent vindt zijn oorsprong in het prospectustoezicht van de AFM. In de beoordeelde prospectussen van gestructureerde producten wordt een veelomvattende rol van de calculation agent beschreven. In de prospectussen staan rekenmodellen die de calculation agent moet hanteren, welke een verschillende mate van detaillering en complexiteit kennen. Daarbij is opgevallen dat de calculation agent soms een vergaande discretionaire bevoegdheid heeft.

Als onderdeel van de uitgevende onderneming heeft de calculation agent verder te maken met belangenconflicten. Voor deze belangenconflicten, in combinatie met de beslissingsbevoegdheden, wordt door de aanbieders van de betreffende effecten gewaarschuwd in de risicoparagrafen van de prospectussen. Om meer inzicht te verkrijgen in de werkzaamheden van de calculation agent en de wijze waarop deze functie is ingebed in de organisatie van de uitgevende ondernemingen, heeft de AFM besloten om een verkennend onderzoek uit te voeren.

Reikwijdte en opzet van de verkenning

Het onderzoek was gericht op werkzaamheden van de calculation agent voor in Nederland aangeboden gestructureerde producten. Na een aantal verkennende gesprekken met marktpartijen hebben onderzoeken bij een aantal grote aanbieders plaatsgevonden op basis van gedetailleerde vragenlijsten waarbij ook daadwerkelijk uitgegeven producten werden behandeld. Daarnaast hebben andere ondernemingen vragenlijsten ontvangen en schriftelijk beantwoord.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel