Terug

De AFM legt twee bestuurlijke boetes op voor te late meldingen aandelenbezit en stemrechten

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 16 juni 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan de heer J. Oerlemans als commissaris van Vivenda Media Groep N.V. (VMG).

           
Stand van zaken juridische procedure
Boetes zijn
opgelegd
Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissingen genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16-06-2014 14-07-2014 12-03-2015 10-04-2015 12-12-2015 29-01-2016   17-03-2016 (1)

(1) Het CBb heeft het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Boete voor te late melding aandelenbezit en stemrecht

De AFM heeft op 16 juni 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van €12.500 aan de heer Oerlemans voor het te laat melden van zijn aandelenbezit en stemrecht in VMG. De heer Oerlemans was van 2 december 2011 tot en met 29 maart 2012 commissaris bij VMG. Pas op 26 maart 2012 heeft de heer Oerlemans, na verzoek van de AFM, zijn aandelenbezit gemeld, terwijl hij daartoe verplicht was binnen twee weken na zijn benoeming als commissaris.

De heer Oerlemans heeft hiermee artikel 5:48, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. De melding op grond van deze bepaling is verplicht om beleggers en bedrijven inzicht te geven in de belangen van bestuurders en commissarissen ten tijde van hun aantreden. Doordat de heer Oerlemans niet zijn aandelenbezit heeft gemeld twee weken na zijn benoeming als commissaris, is beleggers de mogelijkheid ontnomen om (juist) geïnformeerd en onderbouwd een beoordeling te maken van de financiële instrumenten met betrekking tot de bedoelde onderneming.

Boete voor te late melding verkooptransacties

De AFM heeft op 16 juni 2014 aan de heer Oerlemans ook een boete opgelegd van €12.500 voor het te laat melden van verkooptransacties van aandelen in VMG in de periode van 12 december 2011 tot en met 24 januari 2012. In die periode heeft de heer Oerlemans dertien verkooptransacties verricht van aandelen in VMG die niet onverwijld aan de AFM zijn gemeld. Hij heeft deze transacties pas op 26 maart 2012 bij de AFM gemeld, nadat hij door de AFM op de meldingsverplichting was gewezen.

De heer Oerlemans heeft zodoende artikel 5:48, zesde lid, Wft overtreden. De meldingen op grond van deze bepaling zijn verplicht om beleggers en bedrijven inzicht te geven in de belangen van bestuurders en commissarissen. Doordat de heer Oerlemans herhaaldelijk niet tijdig heeft gemeld dat zijn belang in de onderneming was toegenomen of afgenomen, is beleggers de mogelijkheid ontnomen om (juist) geïnformeerd en onderbouwd een beoordeling te maken van de financiële instrumenten met betrekking tot de bedoelde onderneming.

Op 12 maart 2015 heeft de AFM beslist op de bezwaren van de heer Oerlemans tegen de boetebesluiten van 16 juni 2014. In die beslissingen zijn de bezwaren ongegrond verklaard en zijn de boetebesluiten in stand gelaten.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel