Terug

Nieuwsbrief kapitaalmarkten juli 2014

Nieuwsbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Geef uw mening over kwaliteit en omvang toelichtingen in jaarrekening
 • AFM publiceert reacties op oproep om mee te denken met de Agenda 2015
 • Financiële sector ziet effectiviteit AFM toenemen
 • Eén centraal register van taxateurs met gedragsregels uiterlijk 1 januari 2015 van kracht
 • Ministerie van Financiën legt nieuwe regels over bescherming derivatenbeleggers aan markt voor
 • Samenwerking tussen nationale gedragstoezichthouders en ECB van belang voor het Europese financiële systeem
 • Openbaar verhoor Gerben Everts (AFM) voor de Enquêtecommissie Woningcorporaties

Effectenmarkten en infrastructuur

 • Interpretaties marktmanipulatie
 • ESMA publiceert consultatiedocumenten over het nieuwe marktmisbruikregime
 • De AFM legt twee bestuurlijke boetes op voor te late meldingen aandelenbezit en stemrechten
 • Voorinschrijving op effecten valt onder prospectusplicht

Toezicht accountantsorganisaties

 • Europese accountantstoezichthouders gaan dialoog aan met netwerken van accountantsorganisaties

Toezicht financiële verslaggeving

 • Europese rapporten over verslaggeving gepubliceerd

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel