Maatregel 22/07/14

AFM eist informatie voor consumenten over Centurion Vastgoed B.V.

Centurion Vastgoed B.V. (Centurion) moet meer informatie geven aan consumenten die obligaties en/of certificaten van Centurion hebben gekocht en/of mogelijk zullen kopen. Daarnaast moet Centurion bepaalde verstrekte informatie herstellen. Doet Centurion dit niet binnen de gestelde termijn dan moet Centurion €20.000 betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt.

Centurion staat niet geregistreerd bij de AFM. Het bedrijf heeft in Nederland obligaties en certificaten aangeboden zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Centurion geeft in het aanbiedingsmateriaal aan bij de aanbiedingen gebruik te maken van uitzonderingen en/of vrijstellingen van de Wft.

De AFM is een onderzoek gestart naar Centurion. Het onderzoek richtte zich op de aanbiedingen die Centurion consumenten in de periode oktober 2011 tot en met maart 2013 heeft gedaan. Centurion heeft consumenten de mogelijkheid gegeven om geld te lenen aan Centurion door middel van de uitgifte van obligaties. Centurion heeft ook certificaten uitgegeven die recht geven op een deel van de investeringsopbrengst. Centurion maakte voor deze aanbiedingen van obligaties en certificaten gebruik van een brochure, een inschrijfformulier met algemene voorwaarden en verschillende websites (www.centurionvastgoed.nl, www.verantwoordinvesteren.nl en www.pacificgardens.nl). Zoals beschreven in het aanbiedingsmateriaal en de verzamelmemoranda van Centurion zijn de aangetrokken gelden bestemd voor de aankoop van kavels grond in Costa Rica, het bouwrijp maken van deze kavels grond, het aanleggen van infrastructuur en het ontwikkelen en bouwen van appartementencomplexen om deze vervolgens te verhuren en/of te verkopen.

Nu blijkt dat de consumenten die obligaties en/of certificaten van Centurion hebben gekocht en/of mogelijk zullen kopen onjuiste informatie en te weinig informatie hebben gekregen en/of krijgen. Daarom heeft de AFM aan Centurion een last onder dwangsom opgelegd. Centurion moet het volgende schriftelijk bekend maken aan de betrokken consumenten en publiceren op haar website:

Informatie die Centurion bekend moet maken:

  • Informatie over de zekerheden.
  • Informatie over de totaal opgehaalde gelden door Centurion.
  • Informatie over de besteding door Centurion van de inleg van houders van obligaties en certificaten.
  • Informatie over de inkomsten van de bedrijfsactiviteiten van Centurion.

De AFM acht bovengenoemde informatie van belang voor consumenten die obligaties en/of certificaten van Centurion hebben gekocht en/of mogelijk zullen kopen, zodat zij een besluit kunnen nemen over het uitoefenen van hun contractuele rechten, zich een oordeel kunnen vormen hoe Centurion de terugbetaling van de obligaties en/of certificaten garandeert door middel van zekerheden dan wel een geïnformeerd besluit kunnen nemen over eventuele aanschaf.

Door het niet verstrekken van deze informatie verricht Centurion een oneerlijke handelspraktijk, zoals bedoeld in artikel 6:193b, artikel 6:193c en artikel 6:193d van het Burgerlijk Wetboek. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.