Terug

Europese rapporten over verslaggeving gepubliceerd

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In juni 2014 heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) twee rapporten gepubliceerd. Het eerste rapport gaat over financiële verslaggeving van overnames (IFRS 3) en het tweede over de activiteiten en bevindingen van toezichthouders op de financiële verslaggeving in Europa.

De bevindingen van ESMA en de activiteiten van de Europese toezichthouders op de financiële verslaggeving zijn in lijn met die van de AFM. Daardoor is de inhoud van deze rapporten ook van belang voor de verslaggevingspraktijk van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

De IFRS 3-toelichting in de financiële verslaggeving kan meer specifiek

ESMA heeft van 56 Europese beursgenoteerde ondernemingen uit 11 verschillende landen (waaronder Nederland) de financiële verslaggeving beoordeeld. Zij heeft de toepassing van IFRS 3 voor 66 overnames onderzocht. In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de verslaggevingsvoorschriften correct en consistent zijn toegepast. Hiermee worden de transparantie en vergelijkbaarheid vergroot. Ook is aandacht besteed aan in hoeverre de toelichtingen onderneming specifiek zijn.

Over het algemeen worden de vereiste toelichtingen opgenomen in de jaarrekening. Aandachtspunt is dat de toelichtingen niet onderneming specifiek zijn en daardoor minder relevant voor beleggers. Daarnaast kunnen de redenen voor de betaling van goodwill uitgebreider worden toegelicht. Deze zou niet beperkt moeten blijven tot de enkele opmerking ‘synergy voordelen’. Verder is opvallend dat in 11% van de gevallen er sprake is van negatieve goodwill.

Voor nadere informatie verwijst de AFM naar het rapport op de website van ESMA.

Europese toezichthouders namen 46 toezichtsacties in het kader van de European Common Enforcement Priorities (ECEP) voor de financiële verslaggeving 2012

In november 2012 heeft ESMA de ECEP gepubliceerd voor de financiële verslaggeving 2012. De ECEP zijn onderwerpen waarover de ESMA en de individuele Europese toezichthouders van mening zijn dat deze van belang zijn voor de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen in Europa. De geselecteerde onderwerpen voor de verslaggeving 2012 waren financiële activa, de opname en waardering van evenals de toelichting op bijzondere waardeverminderingen van
niet-financiële activa, pensioenverplichtingen en voorzieningen.

In het kader van de ECEP 2012 hebben de Europese toezichthouders de jaarrekeningen van 185 ondernemingen geselecteerd. Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de ondernemingen melding maakt van de belangrijkste veronderstellingen die zijn gebruikt bij het bepalen van de omvang van bijzondere waardevermindering. Ook ontbreekt vaak informatie over de wijze waarop de waarde van de belangrijkste veronderstellingen is bepaald evenals de gevoeligheidsanalyse. Voor wat betreft de pensioenverplichtingen lag de nadruk op de toegepaste disconteringsvoet. Meer dan de helft van de ondernemingen is niet transparant over de creditrating die zij van hoge kwaliteit beschouwd. Als gevolg van de lage rentevoet, rapporteert twee derde van de ondernemingen een pensioentekort. Tot slot blijkt dat de toelichtingen met betrekking tot de voorzieningen over het algemeen aan de vereisten voldoen. Het is wel teleurstellend dat veel voorzieningen de benaming ‘overig’ draagt.

De Europese toezichthouders hebben voor 46 van de 185 onderzochte jaarrekeningen een toezichtsmaatregel getroffen.

Voor nadere informatie verwijst de AFM naar het rapport op de website van ESMA.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel