Terug

Publicatie dashboardscores door banken en verzekeraars draagt bij aan dialoog samenleving

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Publicatie van de scores uit het Klantbelang Dashboard kan banken en verzekeraars helpen om beter inzichtelijk te maken in hoeverre ze het belang van klanten centraal stellen. Dat stelt de AFM naar aanleiding van de oproep van de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Consumentenbond en de beleggersvereniging VEB aan banken en verzekeraars om deze scores openbaar te maken.

De AFM stimuleert dialoog in de sector en zou het positief vinden dat banken en verzekeraars over publicatie van de scores in gesprek gaan met verschillende stakeholders, waaronder de consumentenorganisaties.

Jaarlijkse toets door AFM

De AFM toetst elk jaar bij de tien grootste banken en verzekeraars in hoeverre zij het belang van de klant centraal stellen. Dit gebeurt door middel van het Klantbelang Dashboard, waarin de ondernemingen als geheel en op onderwerpen een score krijgen. De AFM is niet bevoegd de scores van de individuele ondernemingen publiceren. De afweging om scores te publiceren ligt bij de ondernemingen zelf.

De AFM zorgt er jaarlijks voor dat het dashboard recht doet aan relevante ontwikkelingen. Daardoor geeft het een actueel beeld van de mate waarin banken en verzekeraars (op de geselecteerde onderwerpen) het klantbelang centraal stellen. Het dashboard stelt andere belanghebbenden in staat om ondernemingen onderling te vergelijken. 

Publicatie draagt bij aan dialoog

Publicatie van de scores door individuele instellingen zal bijdragen aan de dialoog met de samenleving en de bijbehorende verantwoording over de prestaties en activiteit van banken en verzekeraars als het gaat om het centraal stellen van het klantbelang.

Uit de metingen over 2013 bleek dat banken en verzekeraars gestage vooruitgang boeken om het belang van de klant centraal te stellen. In 2013 scoorden de tien grootste banken en verzekeraars gemiddeld een 3,5 op de vijfpuntschaal van het Klantbelang Dashboard. De stijgende trend van de afgelopen jaren wordt hiermee voortgezet.

Begrip kweken

De sector heeft de juiste weg ingeslagen, maar de af te leggen weg is nog lang. Het zal tijd vergen voordat banken en verzekeraars het belang van de klant centraal in hun cultuur hebben verankerd. Het is daarom belangrijk om bij klanten begrip te kweken dat een lange termijn proces is ingezet en dat niet alle veranderingen van vandaag op morgen gerealiseerd zijn. De dialoog met consumentenorganisaties, mede gebaseerd op de scores uit het dashboard, past hier goed in.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel