Terug

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 april 2014 een bestuurlijke boete van €500.000 opgelegd aan DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. (DELA). De boete is opgelegd, omdat DELA in de periode van 14 maart 2013 tot en met 3 juni 2013 informatie heeft verstrekt over het Coöperatiespaarplan, waaruit consumenten niet konden afleiden dat het spaarplan een verzekering is.

Update: De rechtbank heeft op 23 december 2015 de boete op grond van verminderde ernst van de overtreding en overschrijding van de redelijke termijn gematigd naar €47.500 en voor het overige in stand gelaten.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
15-04-2014 22-04-2014 28-11-2014 (1) 07-01-2015 23-12-2015 (2) Geen

(1) De AFM heeft het bezwaar van DELA ongegrond verklaard en het boetebesluit in stand gelaten, met aanvulling van de motivering zoals opgenomen in haar beslissing op bezwaar.

(2) De rechtbank heeft op 23 december 2015 de boete op grond van verminderde ernst van de overtreding en overschrijding van de redelijke termijn gematigd naar €47.500 en voor het overige in stand gelaten.

Dit gebeurde via de DELA-website, via een website van derden, via Google-advertenties en via een spandoek op het Muntplein in Amsterdam. Deze misleidende informatieverstrekking is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 4:19, tweede lid).

Financiële instellingen moeten in hun uitingen over financiële producten consumenten correct, duidelijk en niet-misleidend informeren. DELA heeft deze norm in haar communicatie over het Coöperatiespaarplan geschonden.

Hierdoor kunnen consumenten op het verkeerde been zijn gezet over het type product en over de risico’s die ze liepen. Doordat uit de informatie onvoldoende bleek dat het om een verzekering ging, kon de indruk bij consumenten zijn ontstaan dat hun inleg viel onder het depositogarantiestelsel. Dit stelsel schrijft voor dat consumenten hun spaargeld tot €100.000 terugkrijgen als een bank failliet gaat. Verzekeringen vallen hier echter niet onder. DELA verstrekte wel informatie over het toepasselijke beschermingsregime bij verzekeringen, de zogenoemde opvangregeling, maar gebruikte daarbij bewoordingen die meer zekerheid suggereren dan de opvangregeling daadwerkelijk biedt.

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €500.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM geen aanleiding om het basisbedrag te verhogen of te verlagen op grond van de ernst van de overtreding of van de verwijtbaarheid. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de omvang en de draagkracht van de overtreder. De omvang en draagkracht van DELA zijn voor de AFM geen reden om de boete te verlagen.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800- 5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel