Terug

ESMA legt transparantievereisten gestructureerde financieringsinstrumenten voor aan de markt

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

ESMA heeft de voorlopige standaarden die horen bij de derde ratingbureaus verordening voorgelegd aan de markt. De standaarden gaan over informatie over gestructureerde financieringsinstrumenten, de kosten die een ratingbureau in rekening mag brengen en hoe het Europese rating platform van ESMA eruit komt te zien. Ook de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft meegewerkt aan deze standaarden.

De verordening regelt niet alleen het toezicht op ratingbureaus (credit rating agencies of CRAs), maar legt ook eisen op aan partijen die gebruik maken van ratings.

De eerste standaard moet transparantie in het gebruik en werking van ratings bevorderen en is met name relevant voor Nederlandse partijen die securitisaties uitzetten. De standaard vereist dat de uitgevende instelling, de initiator en de sponsor van een gestructureerd financieringsinstrument op een ESMA-website gezamenlijk informatie bekend maken over de kredietkwaliteit en prestaties van de onderliggende activa van het financieringsinstrument. Ook moet er onder meer transparantie komen over de structuur van de securitisatietransactie, de kasstromen en alle zekerheden ter dekking van een securitisatie-uitzetting.

ESMA heeft in de standaarden zowel de benodigde informatie als frequentie en format bepaald. De categorieën instrumenten waar meer transparantie over gegeven moet worden zijn ABS, RMBS, CMBS, CDO, ABCP. Daarnaast zijn er nog een aantal subcategorieën aangewezen. De informatie dient volgens een vast format te worden aangeleverd aan een website die door ESMA beheerd wordt. Het toezicht op naleving van deze verplichting rust bij de nationale toezichthouders.
 
De tweede standaard regelt de inhoud en het formaat van de periodieke verslagen betreffende de door de ratingbureaus in rekening gebrachte vergoedingen. De derde standaard is voor ratingbureaus en legt eisen op aan de inhoud en het formaat van de periodieke verslagen en ratinggegevens die ratingbureaus aan ESMA moeten sturen, inclusief structuur, formaat, methode en tijdschema voor de rapportage.
 
Tot 11 april 2014 kunnen marktpartijen reageren op de consultatie. ESMA organiseert op 14 maart 2014 een hoorzitting over deze consultatie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel