Terug

Kamerbrief over aangehouden motie signaleringsfunctie accountants

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Vrijdagmiddag 21 februari is op de website van de Tweede Kamer de brief van minister Dijsselbloem (Fin) aan de Tweede Kamer gepubliceerd over de aangehouden motie van het lid Nijboer over de eisen aan de accountantsverklaring en de signaleringsfunctie van de accountant.

De AFM heeft kennisgenomen van deze brief en vindt dat de minister een helder overzicht geeft van de bestaande wet- en regelgeving op dit gebied en de wet- en regelgeving die op internationaal en nationaal niveau in ontwikkeling is. De AFM deelt verder de mening van de minister dat duidelijk is dat de bestaande regelgeving voldoende ruimte biedt voor accountants om in hun verklaringen meer informatie op te nemen over bijvoorbeeld door hen gesignaleerde belangrijke risicogebieden.

Daarnaast dekken de internationale initiatieven, die zijn gericht op een meer informatieve accountantsverklaring, in belangrijke mate de in de aangehouden motie van het lid Nijboer genoemde aspecten waaraan in de accountantsverklaring aandacht zou moeten worden besteed. Zodra over deze internationale initiatieven definitief is beslist, kan ook worden bezien in hoeverre eventuele aanvullingen hierop nodig worden geacht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel