Terug

Externe OKB’ers en andere adviseurs in gesprek met AFM over bevindingen, dilemma’s en wensen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bijeenkomst georganiseerd voor externe OKB’ers en andere adviseurs (hierna externe adviseurs) van niet-OOB-accountantsorganisaties.

Naar aanleiding van dossieronderzoeken bij 50 accountantsorganisaties heeft de AFM zich in 2013 in twee rapportages kritisch uitgelaten over de kwaliteit van wettelijke controles verricht door accountantsorganisaties met een zogeheten niet-OOB-vergunning. Naar aanleiding van deze onderzoeken zien we dat niet-OOB-accountantsorganisaties adviseurs inschakelen. Deze adviseurs kunnen veel invloed hebben op de kwaliteit van de controles. Daarom heeft de AFM op 23 januari 2014 met een diverse groep van 30 externe adviseurs gesproken over de belangrijkste bevindingen en conclusies van de twee onderzoeken.

Adviseursbijeenkomst 23 januari 2014

De middag begon met een presentatie van de AFM waarin werd uitgelegd hoe zij in 2013 het themaonderzoek naar de kwaliteit van wettelijke controles door niet-OOB-accountantsorganisaties heeft uitgevoerd. Aan de hand van specifieke bevindingen zijn de uitkomsten van het themaonderzoek besproken. Vervolgens is in drie deelsessies verder ingegaan op tekortkomingen in de wettelijke controles en dilemma’s waar externe adviseurs mee te maken hebben.

Externe adviseurs constateren in dossiers van wettelijke controles tekortkomingen die vergelijkbaar zijn met de onderzoeksbevindingen van de AFM. De externe adviseurs zien echter wel dat veel accountantsorganisaties de wil hebben om te verbeteren en dat externe accountants steeds meer betrokken zijn bij de wettelijke controles. Externe adviseurs hebben behoefte meer inzicht te krijgen in wat de AFM beschouwt als voldoende en geschikte controle-informatie.

Verder is gesproken over de dilemma’s die externe adviseurs ervaren bij de uitoefening van hun werkzaamheden. In de rol van externe OKB’er beoordeelt de adviseur of voldoende en geschikte controle-informatie is verkregen. Indien de adviseur tot de conclusie komt dat dit niet het geval is heeft de adviseur een dilemma of hij al dan niet de accountant coacht om alsnog voldoende en geschikte controle-informatie te verkregen. Als de adviseur exact aangeeft welke controlewerkzaamheden nog verricht moeten worden voor de verklaring kan worden afgegeven loopt hij het risico zijn eigen werkzaamheden te beoordelen. Daarnaast is ook gesproken over het feit dat leren tijd kost waardoor het lang duurt voordat genomen kwaliteitsverhogende maatregelen het gewenste effect hebben op de kwaliteit van de verrichtte wettelijke controles.

Een geslaagde bijeenkomst

De AFM kijkt terug op een nuttige en geslaagde bijeenkomst, waarin is gebleken dat er bij externe adviseurs de behoefte bestaat om vaker met de AFM in gesprek te gaan. De AFM vraagt de externe adviseurs vooral met elkaar in gesprek te blijven, want bewustwording van risico’s en dilemma’s is een belangrijke stap in de verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controle van niet-OOB-accountantsorganisaties. 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel