Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Mercedes-Benz Financial Services B.V. voor overkreditering

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 april 2010 een bestuurlijke boete van €1000,- opgelegd aan Mercedes-Benz Financial Services B.V. (MBFS). De bestuurlijke boete is opgelegd omdat MBFS in de periode van 1 juli 2008 tot 5 december 2008 kredieten heeft verstrekt die met het oog op overkreditering onverantwoord waren.

Naar het oordeel van de AFM heeft MBFS daarmee artikel 4:34, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. Dit artikel verplicht een aanbieder, met het oog op het voorkomen van overkreditering van de consument, geen overeenkomst aan te gaan als dit onverantwoord is voor de consument.

De AFM heeft in 2006 een marktbreed onderzoek gedaan naar verantwoorde consumptieve kredietverstrekking, waarvan zij in 2007 een rapport heeft opgesteld. Daarna is de AFM in gesprek gegaan met de branche en dit heeft geleid tot een aangescherpte gedragscode (‘de VFN Gedragscode’) van 1 juli 2008. Naar aanleiding van de nieuwe norm heeft de AFM in 2008 een branchebreed onderzoek gedaan naar de naleving van de VFN Gedragscode. Er zijn daarnaast dertig klantdossiers van MBFS onderzocht, hetgeen geleid heeft tot een onderzoeksrapportage die in november 2009 definitief is vastgesteld. AFM heeft vastgesteld dat er bij drie van de dertig onderzochte klantdossiers daadwerkelijk sprake was overkreditering.

Naar het oordeel van de AFM heeft MBFS daardoor in strijd gehandeld met artikel 4:34, tweede lid, van de Wft.

Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel