Terug

AFM legt lasten onder dwangsom op voor niet invullen Self Assessment

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 januari 2014 en 14 maart 2014 lasten onder dwangsom opgelegd aan twaalf financiële dienstverleners die het Self Assessment 2013 niet hebben ingevuld. De AFM heeft deze dienstverleners herhaaldelijk per brief en telefonisch verzocht om het Self Assessment in te vullen en aan de AFM te versturen. Dit hebben zij tot op heden niet gedaan.

Het Self Assessment is onderdeel van het toezicht van de AFM. Alle financiële dienstverleners zijn verplicht om het Self Assessment in te vullen en aan de AFM te versturen. De AFM ziet erop toe dat deze verplichting door alle partijen worden nageleefd. Zij zorgt er op deze manier voor dat partijen eerlijk worden behandeld.

Ruim 99 procent van de 7.800 financiële dienstverleners die bij de AFM staan geregistreerd heeft het Self Assessment wel ingevuld en verstuurd. De twaalf financiële dienstverleners die het Self Assessment niet binnen de gestelde termijn hebben ingevuld en opgestuurd, hebben een last onder dwangsom ontvangen.

Deze financiële dienstverleners kregen 10 dagen de tijd om alsnog het Self Assessment in te vullen en te versturen. Iedere dag dat niet aan de opgelegde last werd voldaan, werd een dwangsom verbeurd van €2.000. De maximale dwangsom bedroeg €20.000.

De twaalf financiële dienstverleners hebben het Self Assessment niet binnen de gestelde termijn ingevuld en verstuurd en moeten daarom allen €20.000 betalen. Daarbij moeten de twaalf financiële dienstverleners het Self Assessment 2013 nog steeds invullen en versturen aan de AFM.

Het gaat om:

 • All @ Home B.V. te Heerhugowaard
 • Assurantiekantoor van Hooff V.O.F. te Eersel
 • de heer J.G.A. Berghs (Assurantiekantoor Stad Enschede) te Enschede
 • mevrouw E.J. Berghuis – van Bremen (EBVB Financiële Diensten & Planning) te Nootdorp
 • Bricks & Capital B.V. te Hilversum
 • De Financieel Strateeg B.V. te ‘s-Gravenhage
 • de heer P.J.J. Kruger (Fiscaal Adviesbureau SGH) te Barendrecht
 • Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. te Leimuiden
 • de heer E.J.F. Notermans (Assurantiekantoor Ernest Notermans) te Elsloo LB
 • Oostduin Assurantiën B.V. te ‘s-Gravenhage
 • Staten Assurantiën B.V. te Vianen UT
 • Van der Maat Assurantiën B.V. te Voorschoten
 
 
Stand van zaken juridische procedure
 Naam
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
 Allen 30-01-2015 /
14-03-2015
  
 Stad Enschede 30-01-2015  22-04-2014 01-08-2014 (1) 11-09-2014  19-05-2015 (2)    

(1) De AFM heeft het bezwaar tegen de opgelegde last onder dwangsom kennelijk niet-ontvankelijk verklaard en het primaire besluit gehandhaafd.
(2) De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat de AFM het bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard en heeft het beroep ongegrond verklaard.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een maatregel waarbij een financiële dienstverlener een termijn krijgt waarbinnen hij dient te voldoen aan een opdracht (last). Een last is erop gericht dat de betrokken financiële dienstverlener iets doet (bijvoorbeeld een norm naleven) of met iets stopt (bijvoorbeeld het overtreden van een norm). In dit geval moet de financiële dienstverlener het Self Assessment invullen en naar de AFM opsturen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel