Terug

Let op risico’s bij beleggingen in grond, teakhout, vakantievastgoed en edelmetaal

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Wees je bewust van de risico’s van beleggingen in grond, teakhout, edelmetaal en vakantievastgoed. De AFM houdt al enige jaren verscherpt toezicht op partijen die deze zogenoemde beleggingsobjecten aanbieden. Daaruit blijkt dat er veel misstanden zijn, het overgrote deel bij grond en teakhout.

We hebben tientallen handhavingmaatregelen opgelegd. Bij edelmetaal en vakantievastgoed zijn de risico’s kleiner, maar wel aanwezig.

Wat moet je weten?

Het aanbieden, adviseren of bemiddelen van beleggingsobjecten is alleen toegestaan als de AFM een vergunning heeft verleend of als een vrijstelling van een vergunningplicht van toepassing is. We hebben tot nu toe slechts een beperkt aantal vergunningen verstrekt.

Voordat we een vergunning verstrekken, beoordelen we of een aanbieder betrouwbaar en deskundig is. Ook moet er sprake zijn van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Zo mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Controleer via Alle huidige registers of de partij met wie je te maken hebt een vergunning heeft.

Een vergunning neemt echter niet alle risico's weg die je als belegger met jouw investering loopt. Doe daarom altijd zelf vooraf goed onderzoek naar de aangeboden belegging. Voorgespiegelde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Kijk goed waarop de prognoses zijn gebaseerd, vraag naar negatieve scenario’s en risico’s als deze niet in de brochures of op de website staan en bedenk dat een hoger rendement veelal een hoger risico met zich meebrengt. Vraag ook naar de mogelijke kosten die met de inleg worden betaald.

Meer informatie:

Vragen?

Heb je nog vragen of wil je een melding doen? Neem dan contact op met het Meldpunt 0800-5400 540 (gratis) of maak gebruik van het contactformulier.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel