Terug

AFM publiceert definitieve interpretaties informatieverstrekking

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar interpretaties van de wettelijke normen voor de informatieverstrekking over financiële producten en diensten door financiële ondernemingen opgenomen in de Beleidsregel Informatieverstrekking.

Deze beleidsregel is opgesteld, omdat de AFM vaak vragen over deze wettelijke normen krijgt. Dit geldt vooral voor open normen zoals correct, duidelijk en niet-misleidend, zoals die in de Wet op het financieel toezicht (Wft) staan. Ook de norm over relevante kenmerken, waarover consumenten volgens de wet voorafgaand aan of tijdens de looptijd van een overeenkomst informatie moeten krijgen, leidt soms tot vragen.

In de afgelopen jaren heeft de AFM deze normen geïnterpreteerd. Deze interpretaties zijn al in de praktijk toegepast, bijvoorbeeld in individuele dossiers of in projecten waar meerdere partijen bij betrokken waren. Deze interpretaties zijn nu gebundeld in een beleidsregel. De ‘Beleidsregel Informatieverstrekking’ geeft de markt meer inzicht en helpt haar te voldoen aan de regelgeving. Daarnaast vindt de AFM het van belang om transparant te zijn over het beleid dat zij voert.

Consultatie

De AFM heeft eerder dit jaar de Beleidsregel geconsulteerd. We waarderen de reacties van marktpartijen en belangenorganisaties tijdens deze consultatie. In het zogenoemde ‘feedback statement’ legt de AFM uit hoe zij deze opmerkingen en aanbevelingen heeft verwerkt. Dat gebeurt niet op individueel niveau, maar aan de hand van tien vragen.

Waarom een beleidsregel?

Er is gekozen voor een beleidsregel, omdat de verschillende interpretaties samen het beleid van de AFM weergeven op het gebied van toezicht op informatieverstrekking. In het feedbackstatement staat hier meer informatie over.

De beleidsregel vervangt twee leidraden

De leidraden Misleiding en Open norm ‘begrijpelijk/duidelijk’ komen nu te vervallen. Er was namelijk sprake van grote overlap tussen de beleidsregel en deze leidraden. In het feedback statement staat ook hier meer informatie over.

Mocht u naar aanleiding van de beleidsregel of het feedbackstatement vragen hebben dan kunt u die stellen via vragen.informatieverstrekking@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel