Terug

AFM publiceert voorlopige plannen 2014

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft de concept-Agenda 2014 gepubliceerd. Daarin staan de voorlopige plannen voor het komende jaar.

Op basis van een analyse van externe ontwikkelingen kiest de AFM ervoor om in 2014 haar negen toezichtthema’s te continueren:

  • Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal
  • Kwaliteit van financiële dienstverlening is beter
  • Kwaliteit van vermogensopbouw is beter
  • Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend
  • Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico’s van pensioen
  • De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog
  • De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig
  • Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel
  • Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af

De plannen zijn aangepast naar aanleiding van de gesignaleerde marktontwikkelingen.

Input van de markt

In mei 2013 heeft de AFM de markt gevraagd om mee te denken met de plannen voor 2014. Daarop hebben wij verschillende reacties ontvangen. Ook hebben we gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen, belangenorganisaties en collega-toezichthouders. De reacties en gesprekken zijn zeer nuttig geweest en hebben wij meegenomen bij het opstellen van onze plannen.

Planning

De AFM bespreekt deze maand de concept-Agenda met het Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties. In dit panel participeren organisaties van ondernemingen, consumenten en beleggers. In december wordt de Agenda naar het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd voor goedkeuring.

Wat vindt u van de plannen?

De AFM werkt de komende tijd verder aan de plannen. Wilt u inbreng leveren aan de Agenda 2014? Stuur uw reactie dan uiterlijk 9 oktober per e-mail naar de AFM: focus@afm.nl. U kunt ook reageren op LinkedIn linkd.in/RvO8A7 (voor professionals) of via Facebook on.fb.me/UGKSrw (voor consumenten).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel