Terug

ESMA publiceert Discussion Paper over het nieuwe marktmisbruikregime

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) is gestart met het voorbereidende werk voor een nieuwe marktmisbruikverordening (MAR) die naar verwachting begin 2016 in werking treedt. In het gepubliceerde discussion paper geeft ESMA haar eerste visie op de implementatie maatregelen die zij moet ontwikkelen onder het nieuwe marktmisbruikregime.

Het discussion paper is gebaseerd op de versie van de MAR waarover het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad overeenstemming hebben bereikt op 24 juni 2013.

Marktpartijen en andere belanghebbenden worden expliciet uitgenodigd om hun visies op de verschillende onderwerpen te geven, zodat ESMA die kan meenemen bij de vormgeving van het nieuwe marktmisbruik regime. Hiervoor wordt in het discussion paper een groot aantal concrete vragen gesteld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept Nederlandse stakeholders op om van deze mogelijkheid gebruik te maken en haar visie te geven op de onderwerpen die in het discussion paper door ESMA worden behandeld, namelijk:

  1. De voorwaarden die gelden voor buyback programma’s en stabilisatiemaatregelen om onder (een van) de uitzonderingen op het verbod van gebruik van voorwetenschap en het verbod van marktmanipulatie te vallen;
  2. Beheersingsmaatregelen en procedures die vereist zijn voor het polsen van marktpartijen (zowel vanuit het perspectief van de gepolste als de polsende marktpartij);
  3. Indicatoren en signalen van marktmanipulatie;
  4. Criteria voor het vaststellen van een geaccepteerde marktpraktijk (AMP);
  5. Beheersingsmaatregelen, systemen en procedures die noodzakelijk zijn voor het melden van verdachte transacties en/of orders; de inhoud en de vorm van de rapportage (STR);
  6. Issues gerelateerd aan de publicatie van koersgevoelige informatie en voorwaarden voor uitstel;
  7. De vormgeving van de insiderlist;
  8. Issues gerelateerd aan de melding van transacties in financiële instrumenten van de onderneming door managers tijdens de gesloten periode;
  9. Beheersingsmaatregelen voor een eerlijke presentatie van belangenconflicten, en openheid in belangenconflicten bij opstellers en verspreiders van beleggingsaanbevelingen.
  10. Procedures m.b.t. de rapportage van overtredingen (klokkenluidersregeling).

De AFM heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van het discussion paper en blijft in het verder proces een actieve bijdrage leveren. Een geharmoniseerde set aan marktmisbruikregels in de Europese Unie (EU) acht de AFM van groot belang voor een integere kapitaalmarkt. Dit draagt ook bij aan grotere juridische zekerheid en zorgt voor een afname van de regelgevende complexiteit voor marktpartijen die grensoverschrijdende diensten in de EU verlenen.

Mede op basis van de uitkomst van de marktconsultatie zal ESMA begin 2014 starten met het opstellen van de technische standaarden en het technische advies voor de Europese Commissie. Deze zullen opnieuw worden geconsulteerd.

De consultatietermijn staat open tot 27 januari 2014.

Meer informatie

Het discussion paper is te downloaden via onderstaande link. Ook vindt u hieronder een link om reacties te sturen naar ESMA. 

U kunt bij het Ondernemersloket van de AFM terecht met vragen. Het Ondernemersloket is gratis te bereiken op 0800- 6800 680 op werkdagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel