Terug

AFM lid van de International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet)

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet) op 14-15 november in Lissabon, is de AFM toegetreden als lid van deze organisatie. FinCoNet is de wereldwijde organisatie van toezichthouders op het gebied van financial consumer protection met betrekking tot retail dienstverlening van banken.

Andere leden van dit uitwisselingsplatform zijn bijvoorbeeld de UK FCA, Frankrijk ACP, Japan FSA, Australië ASIC en Canada FCA. De G20 heeft FinCoNet gemandateerd als een van de internationale organisaties die een bijdrage moet leveren aan financiële consumentenbescherming, in aansluiting op nationale initiatieven op dit gebied.

De AFM verwacht door lidmaatschap van deze organisatie bij te kunnen dragen aan de internationale versterking van gedragstoezicht in deze sector, waar men zich momenteel nog sterk op prudentiële aspecten richt. Ook denkt de AFM dieper inzicht te krijgen in de toezichtpraktijken van de andere deelnemers. Ten slotte sluiten de werkzaamheden van FinCoNet goed aan op de werkzaamheden van de G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection, die sinds maart dit jaar wordt voorgezeten door Theodor Kockelkoren.

FinCoNet zal zich het komende jaar inhoudelijk richten op de inventarisatie van toezichtpraktijken op het gebied van verantwoorde kredietverstrekking en op de uitwerking van het G20/OESO principe “de rol van toezichtautoriteiten” waarin gezocht wordt naar hoe deze autoriteiten hun rol goed kunnen verwezenlijken.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel