Terug

Rechtbank herroept oordeel over beperking onderzoeksbevoegdheden AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De rechtbank in Rotterdam heeft onlangs bepaald dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wel bevoegd is om (naast het vorderen van algemene inlichtingen) per brief kopieën van zakelijke stukken te vorderen. Daarmee heeft de rechtbank een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter herroepen. Dit betekent dat de AFM voortaan tijdens een onderzoek weer schriftelijk van instellingen of personen zal vorderen om de gevraagde kopieën op te sturen. Ze zijn verplicht daaraan mee te werken.

In oktober 2012 paste de AFM haar werkwijze aan naar aanleiding van een uitspraak van de voorzieningenrechter op 5 september 2012. De voorzieningenrechter oordeelde dat de toezichthouder niet bevoegd was om schriftelijk kopieën van zakelijke gegevens en bescheiden te vorderen tijdens onderzoeken. De AFM paste daarop haar werkwijze op een aantal punten aan. De betrokkene bij een onderzoek mocht vrijwillig kopieën van de gevraagde informatie opsturen of de AFM zou op kantoor langskomen om de gegevens te kopiëren.

De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 21 februari 2013 (www.rechtspraak.nl, LJN: BZ2448) expliciet afstand genomen van de eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter. De rechtbank is daarmee tegemoet gekomen aan bezwaren van de AFM. Om deze reden heeft de AFM de aanpassing van haar werkwijze geschrapt.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel