Terug

Hypotheekaanbieders werken aan betere aanpak betalingsproblemen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft in 2012 een marktbreed, verkennend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop hypotheekaanbieders omgaan met betalingsachterstanden van klanten. Daaruit komt naar voren dat aanbieders werken aan een betere aanpak van betalingsachterstanden bij hypotheken. Ook geven ze aan meer aandacht te willen besteden aan het belang van de klant.

De AFM is tevreden dat aanbieders stappen hebben gezet bij het aanpakken van betalingsachterstanden. Wel constateert de toezichthouder dat ze nog verdere maatregelen kunnen nemen om het klantbelang meer centraal te stellen. Dit is belangrijk, omdat het aantal huishoudens met betalingsproblemen sterk is gestegen. Dit betekent dat aanbieders hun bedrijfsvoering op orde moeten hebben om enerzijds betalingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds zorg te dragen voor een adequate aanpak om met huishoudens in de problemen te werken aan een passende oplossing.

Het verkennende onderzoek is uitgevoerd onder veertien hypotheekaanbieders. De AFM heeft deze aanbieders gevraagd welke preventieve maatregelen zij treffen en hoe zij met betalingsproblemen van klanten omgaan. De AFM heeft niet zelf onderzoek gedaan naar individuele dossiers van klanten met betalingsachterstanden. Het oordeel van de AFM is gebaseerd op de beantwoording van de gestelde vragen.

Bewustzijn

Uit het onderzoek komt naar voren dat hypotheekaanbieders zich er terdege van bewust zijn dat het aantal klanten met betalingsproblemen bij hypotheken groeit in deze economisch moeilijke tijd. Juist bij een groeiend probleem wordt preventie belangrijker.

De AFM heeft de goede ontwikkelingen en aandachtspunten aan de hypotheekaanbieders meegegeven. Ook doet ze algemene aanbevelingen, waarmee kredietverstrekkers het proces rondom betalingsachterstanden verder kunnen verbeteren. De AFM verwacht dat aanbieders verdere stappen zetten in het aanpakken van betalingsachterstanden en blijft dit de komende periode volgen.

Preventie

De AFM vraagt aandacht voor het vroegtijdig signaleren van probleemhypotheken en raadt aanbieders aan hierover zo snel mogelijk met betrokken klanten in contact te treden. Meer voorlichting aan klanten, bijvoorbeeld over wat ze kunnen doen bij potentiële problemen, kan preventief werken. Klanten kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen of oplossen van betalingsproblemen. Inzicht krijgen in de financiële positie is daarbij belangrijk. Ze doen er goed aan vroegtijdig contact op te nemen met de kredietverstrekker als er (verwachte) problemen zijn met een behoorlijke impact op de betaalcapaciteit.

Vroegtijdig inzicht in de achtergronden van de financiële problemen stelt aanbieders en klanten in staat om die problemen in de kern aan te pakken. Hoe eerder klanten en aanbieders actie ondernemen, hoe beter de mogelijkheden om betalingsproblemen te beperken of op te lossen.

Het is goed als kredietaanbieders beschikken over een breed scala van mogelijke oplossingen. Omdat een executieveiling zelden in het belang van de klant is, zou een hypotheekaanbieder alles in het werk moeten stellen om die redelijkerwijs te voorkomen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel