Terug

AFM aan de slag met suggesties adviseurs en bemiddelaars

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) is op verschillende manieren met adviseurs en bemiddelaars in gesprek om gezamenlijk te kijken hoe de samenwerking met de markt en communicatie van de AFM kan verbeteren. Dat is nodig, omdat de markt voor adviseurs en bemiddelaars sterk in beweging is door onder meer nieuwe regels.

Een belangrijke stap was een speciaal hiervoor georganiseerd seminar, afgelopen december. Tijdens dat seminar zijn nuttige suggesties en aanbevelingen gedaan, waarmee we aan de slag zijn gegaan. Hieronder vindt u een overzicht van de stappen die zijn gezet.

Panel van adviseurs en bemiddelaars 

Op 6 mei is voor de eerste keer een panel van elf adviseurs en bemiddelaars bij elkaar gekomen. Het panel is een belangrijk klankbord voor de AFM en een goed hulpmiddel om een brug te slaan tussen het toezicht en de marktpraktijk. De AFM verwacht zo sneller de achtergrond van signalen en issues uit de markt te horen en wil de komende periode haar initiatieven, om de communicatie van de AFM te verbeteren, toetsen bij het panel.

Tijdens de eerste bijeenkomst is gesproken over de invulling van de samenwerking en belangrijke zaken die spelen in de markt, zoals het provisieverbod. Naast een tweejaarlijks regulier overleg, worden ook inhoudelijke vervolgsessies gepland. De eerstvolgende inhoudelijke vervolgsessie gaat bijvoorbeeld over de nieuwe vakbekwaamheidseisen. 

AFM geeft visie op advies in het belang van de klant

De AFM ontvangt geregeld vragen van adviseurs over de mogelijkheden om in bepaalde gevallen geen volledig en integraal adviestraject te doorlopen. De AFM begrijpt dat het provisieverbod en de veranderde klantbehoeften deze vragen oproepen. Daarom werken wij op dit moment - in samenwerking met marktpartijen - aan het opstellen van passende praktijkvoorbeelden over de breedte van advies. Wij streven ernaar om onze visie en praktijkvoorbeelden in de zomer van dit jaar met de markt te delen.

Contact met de markt

Net als voorgaande jaren legt de AFM werkbezoeken af om binding te blijven houden met de markt. Ook worden er nieuwe seminars georganiseerd. Op 20 juni aanstaande organiseert de AFM een vervolgseminar waarin opnieuw met de markt wordt gesproken over het verbeteren van de samenwerking en de concrete invulling hiervan.

Uw reactie gevraagd

Via de nieuwsbrief voor financiële dienstverleners en de AFM website brengen we u geregeld op de hoogte van de vorderingen van het projectteam. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, suggesties of praktijkvoorbeelden die u wilt delen met de AFM? Of wilt u meedenken over het verbeteren van de samenwerking? Stuur uw reactie via ondernemersloket@afm.nl onder vermelding van ‘Samenwerking’.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel