Terug

Strengere regels voor ratingbureaus van kracht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Ratingbureaus, ook wel kredietbeoordelaars genoemd, moeten sinds 20 juni aan strengere regels voldoen die hen meer verantwoordelijk maken voor hun handelen. De nieuwe regels zijn verder gericht op het verminderen van de te grote afhankelijkheid bij het gebruik van ratings en op verbetering van de kwaliteit van het ratingproces. Ook moeten ratingbureaus transparanter zijn als ze landenratings uitgeven. Dat heeft de Europese Commissie in een nieuwe verordening vastgelegd.

Deze nieuwe regels zijn een toevoeging op de reeds bestaande CRA-verordeningen uit 2009 en 2011.

De zogenoemde credit rating agencies zijn belangrijke spelers op de financiële markten. Ratings hebben een directe impact op de activiteiten van beleggers, kredietnemers, uitgevende instellingen en overheden. Een afwaardering van een bedrijf kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het kapitaalsbeslag van een bank; een lagere rating van  overheidsschuld kan de kosten voor het lenen op de kapitaalmarkt duurder maken voor dat land. ESMA houdt in Europa toezicht op CRA’s.

Op de website van de AFM staat een overzicht van de belangrijkste wijzingingen door de nieuwe regelgeving.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel