Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan zaakvoerder Trade4Profit

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 mei 2013 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer J.A.P.L. van der Leest (de heer Van der Leest), omdat hij niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Er is om informatie verzocht, omdat hij de zaakvoerder is van Trade4Profit bvba (nu InPro Group bvba), een Belgische vennootschap die vermoedelijk aan Nederlandse consumenten beleggingsdiensten heeft verleend, en/of nog steeds verleent, zonder de verplichte vergunning van de AFM.

 
Stand van zaken juridische procedure
Last onder dwangsom is opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
30-05-2013    13-11-2013* 28-08-2014** 09-10-2014 14-04-2016 ***

* De AFM heeft bezwaar ongegrond verklaard en het lastbesluit in stand gelaten onder aanvulling van de motivering.
** De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard (zie
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:7207).
*** Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard en het besluit om aan de heer Van der Leest een last onder dwangsom op te leggen rechtmatig geacht. De last onder dwangsom is hiermee onherroepelijk geworden. Zie http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2016:114

Trade4Profit bvba biedt consumenten de mogelijkheid om te investeren in (buitenlandse) valutaproducten (forex), door deelnemer te worden. Het is verboden om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen zonder een vergunning van de AFM. Hiermee wordt mogelijk artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. De AFM heeft de verzochte informatie nodig om vast te stellen of inderdaad sprake is van het overtreden van deze wet en om na te gaan in hoeverre de heer Van der Leest bij deze overtreding betrokken is.

De heer Van der Leest, gevestigd te Heerlen, heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. De verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd. Iedere dag dat de heer Van der Leest niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000, tot een maximum van in totaal €50.000.

De AFM vraagt het publiek om informatie over Trade4Profit bvba te delen met de AFM. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel