Terug

AFM richt eigen pensioenfonds op

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat een eigen pensioenfonds oprichten om vanaf 2014 de pensioenregeling voor haar medewerkers te laten uitvoeren. De AFM heeft als werkgever Pensioenfonds Mercurius Amsterdam verzocht om de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten van (ex-) AFM’ers collectief over te dragen aan het eigen pensioenfonds.

De uitvoeringsovereenkomst tussen AFM en Pensioenfonds Mercurius Amsterdam loopt af op 31 december 2013 en de AFM heeft verzocht om een collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten naar het nieuwe pensioenfonds AFM.

Pensioenfonds Mercurius Amsterdam is het pensioenfonds voor vijf werkgevers die uit de effectenbeurs zijn voortgekomen; Euronext Amsterdam N.V., Euroclear Nederland, LCH.Clearnet, Stichting DSI en de AFM. De voorganger van de AFM, de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), kwam voort uit het controlebureau van de effectenbeurs.

Bestuur nieuw pensioenfonds

Het bestuur van het pensioenfonds AFM zal bestaan uit twee vertegenwoordigers van de werkgever en twee vertegenwoordigers van de werknemers. De twee te benoemen bestuurders namens de werknemers zijn in open verkiezing gekozen. Medewerkers van de AFM die in hun dagelijkse werk direct toezicht houden op pensioenuitvoerders waren uitgesloten van kandidaatstelling.

Alle kandidaat-bestuurders worden door De Nederlandsche Bank getoetst op geschiktheid.

Het nieuwe ondernemingspensioenfonds wordt half augustus officieel opgericht.

Schaalvoordeel

De AFM was er eerder voorstander van dat pensioenfonds Mercurius op zou gaan in een groter pensioenfonds. De AFM is van mening dat kleine pensioenfondsen als Mercurius niet kunnen standhouden en dat die moeten samengaan met andere pensioenfondsen om de pensioenuitvoering verder te professionaliseren en om schaalvoordelen te behalen.

Ook de opzet van Pensioenfonds Mercurius Amsterdam, waarbij in één ondernemingspensioenfonds vijf inmiddels zeer verschillende werkgevers zijn verenigd, is naar het inzicht van de AFM niet toekomstbestendig.

Na het uiteenvallen van een initiatief voor een nieuw, niet-verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds voor de financiële sector in 2012, is een eigen pensioenfonds voor de AFM als tussenstap de beste oplossing. Voor de langere termijn blijft de AFM op zoek naar samenbrengen van de uitvoering van haar pensioenregeling met die van andere organisaties, om zo de voordelen van schaalgrootte te benutten voor kostenefficiënte uitvoering van de pensioenregeling.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel