Terug

CBb bevestigt boete aan Groupe Danone S.A.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 juli 2008 een boete van €24.000 opgelegd aan de Franse Groupe Danone S.A. (Danone) wegens het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie.

Danone heeft op 9 juli 2007 nagelaten om in het kader van haar openbaar bod op Numico tijdig een openbare mededeling op grond van de biedingsregels te doen. Daarmee heeft Danone het toen geldende artikel 9b van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte 1995) overtreden.

Danone is in bezwaar en beroep gegaan tegen de boete. De rechtbank Rotterdam heeft vervolgens in beroep geoordeeld dat de boete ten onrechte was opgelegd. De AFM heeft tegen die uitspraak beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Op 28 juni 2013 heeft het CBb de uitspraak van de rechtbank Rotterdam vernietigd en het beroep van Danone tegen de boete ongegrond verklaard.

Het Franse voedingsconcern Danone deed in 2007 een overnamebod op de Nederlandse beursvennootschap Numico. Halverwege 2007 voerden partijen hierover overnamegesprekken. Op 9 juli 2007 constateerde de AFM een uitzonderlijke koersstijging in het aandeel Numico, die opliep van ruim 2% tot ruim 11% later die dag. Ook was er sprake van een opmerkelijk hoge omzet van het aandeel Numico.

De AFM legde aan Danone een boete van €24.000 op, omdat zij niet tijdig de koersgevoelige informatie over het openbaar bod had openbaargemaakt. De AFM was van oordeel dat de op 9 juli 2007 bestaande overnamegesprekken, de koers- en volumeontwikkeling van het aandeel Numico en geruchten in de markt aanleiding hadden moeten zijn voor beide partijen om de markt te informeren.

De publicatieplicht van koersgevoelige informatie voor beursgenoteerde ondernemingen is van groot belang om te waarborgen dat tijdig alle relevante informatie aan beleggers wordt verschaft. In de destijds geldende biedingsregels (artikel 9b, tweede lid onder c, Bte 1995) staat dat onverwijld een persbericht moet worden gepubliceerd in het geval van een koersvorming of andere ontwikkeling die erop kan wijzen dat het voeren van besprekingen over een openbaar bod (of het eenzijdige voornemen tot het doen van een openbaar bod) bekend is bij derden die van deze wetenschap gebruik kunnen maken. Deze verplichting geldt ook onder de huidige biedingsregels, voor zowel de doelvennootschap als de bieder.

Het boetebesluit en de beslissing op bezwaar van de AFM zijn met de uitspraak van het CBb definitief geworden en kunnen door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel