Terug

AFM: stel berekening risico-indicator EBi zorgvuldig op en houd deze actueel

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het berekenen van de risico-indicator in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) kan beter. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de berekening van de risico-indicator van 40 fondsen van 28 verschillende beheerders.

Uit het onderzoek bleek dat in een aantal gevallen de frequentie van herberekenen van de risico-indicator te laag was, namelijk slechts een keer per jaar. Ook waren in een aantal gevallen de berekeningen gebaseerd op een te korte rendementshistorie en zijn er maandrendementen gebruikt terwijl weekrendementen beschikbaar waren. Dergelijke onzorgvuldigheden kunnen ervoor zorgen dat de stand van de risico-indicator niet correct is.

De partijen in de steekproef zijn al geïnformeerd over de uitkomsten en hebben de benodigde aanpassingen doorgevoerd.

De risico-indicator, wat is het?

Sinds 1 juli 2012 moet voor beleggingsfondsen de EBi worden opgesteld. Een onderdeel daarvan is het risico- en opbrengstprofiel waarin een synthetische risico-indicator staat. De stand van deze indicator geeft op een schaal van 1 t/m 7 een indicatie van het risico van de belegging op basis van de volatiliteit van het fonds. Beleggers kunnen de stand van de risico-indicator gebruiken bij het maken van hun risicoafweging en om beleggingsfondsen onderling te vergelijken. De stand hiervan moet daarom op de juiste manier bepaald zijn.

Hoe moet de stand van de risico-indicator worden berekend?

In de nadere guidelines* de Europese toezichthouder ESMA is de berekeningsmethodiek voor de risico-indicator toegelicht. In het kort stelt de methodiek dat de stand van de risico-indicator wordt gebaseerd op de volatiliteit van het vijfjarig historisch weekrendement van het fonds. Alleen wanneer het niet mogelijk is om weekrendementen te gebruiken, mag met maandrendementen worden gerekend. Wanneer een beleggingsfonds te weinig eigen historie heeft, moet de eigen historie worden aangevuld met een representatieve benchmark.

Na vaststelling moet de stand van de risico-indicator doorlopend worden getoetst, zodat op de juiste manier kan worden bepaald of de EBi moet worden aangepast. Dit betekent dat de berekening van de indicator altijd actueel moet zijn.

* Guidelines - Methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel