Terug

Consultaties internationale aanbevelingen voor financiële benchmarks

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Europese financiële toezichthouders – de European Securities and Markets Authority (ESMA) en de European Banking Authority (EBA)- hebben gelijktijdig met de wereldwijde organisatie van financiële toezichthouders – de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) – rapporten over de totstandkoming van financiële benchmarks, zoals Libor/Euribor, voorgelegd aan de markt.

De EBA/ESMA - publicatie bevat aanbevelingen voor het vast stellen van de rentetarieven in de Europese Unie. Er is gekeken naar de gang van zaken rond de totstandkoming van de financiële benchmarks en bijvoorbeeld de rol van de verschillende partijen, inclusief die van de toezichthouders. Ook de governance en de transparantie rond het proces zijn nader bekeken. Daarnaast bevat het stuk de uitkomsten van een evaluatie van het Euribor proces, inclusief aanbevelingen van EBA aan nationale toezichthouders. Deadline voor reactie op de consultatie is 15 februari.

De IOSCO- consultatie bevat aanbevelingen voor de wereldwijde totstandkoming van financiële benchmarks. De publicatie bestaat uit een analyse van factoren die bijdragen aan inaccurate en gemanipuleerde rentetarieven en tarieven voor andere financiële producten. Daarnaast is een aantal beleidsissues omschreven, onder meer met betrekking tot de standaardmethode voor de berekening van de tarieven en de governance structuur die moet toezien op conflicterende belangen.  Ook is gekeken naar de rol van toezichthouders in het proces en de mate van transparantie rond de totstandkoming van de benchmarks. De consultatie gaat ook in op hoe over te gaan op een nieuwe benchmark, in het geval van onvoldoende actuele handelsdata. De deadline voor een reactie op deze consultatie is 11 februari. 

Links naar beide consultatierapporten:

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel