Terug

AFM positief over nieuw model volmachtbeloning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) is positief over een nieuw beloningsmodel, dat is uitgewerkt door een aantal verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Dit model geeft bij succesvolle implementatie een goede invulling aan de norm voor een passende volmachtbeloning en waarborgt een passende beloning.

De AFM heeft recent een verkennend onderzoek gedaan naar de beloning van gevolmachtigde agenten. Daarbij heeft zij grote uitschieters in beloningen geconstateerd. De AFM heeft commissies gezien tot bijna 40% van de bruto premie tegenover een gemiddelde volmachtbeloning die 8,4% van de bruto premie bedroeg.

Nieuw model

Michiel Denkers (hoofd toezicht AFM): “Wij hebben eerder onze zorgen geuit dat de gangbare beloningsmodellen geen goede waarborgen kennen voor de passendheid van de beloning, en daarmee het risico van sturing met zich mee brengen. Ons onderzoek laat zien dat die zorg gegrond is. We zien soms grote uitschieters in beloning, terwijl daar weinig tot geen extra werkzaamheden tegenover staan. Het is dan ook goed dat een aantal marktpartijen, zowel verzekeraars als gevolmachtigde agenten, het voortouw heeft genomen om tot een nieuw model te komen. Dit model is een goede invulling van de open norm en verkleint het risico op niet passende beloningen in grote mate. Daarnaast biedt het model volgens de initiatiefnemers voldoende ruimte voor innovatie en ondernemerschap. Wij rekenen erop dat andere partijen dit nieuwe model overnemen ”.

Norm

Sinds 1 januari 2012 is de norm voor passende volmacht beloning van kracht. Deze norm moet voorkomen dat gevolmachtigde agenten zich laten sturen door de beloning van verzekeraars bij de verkoop van verzekeringspolissen aan consumenten, zzp’ers en zakelijke klanten. Ook moet de norm een waterbedeffect tegengaan als gevolg van het bonus- en provisieverbod. Deze regels zorgen ervoor dat perverse prikkels worden weggenomen.

Het nieuwe model gaat uit van een nominaal tarief per polis voor verzekeringen voor consumenten en zzp’ers. Voor zakelijke verzekeringen voorziet het in een waardegerelateerde vergoeding met strikte waarborgen voor de passendheid van de beloningen.

Voor een nadere toelichting op het nieuwe beloningsmodel voor gevolmachtigde agenten wordt verwezen naar het persbericht van de initiatiefnemers.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel