Terug

Verkennend onderzoek naar ‘achterkant’ vergelijkingssites financiële producten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal in 2014 onderzoek doen naar de manier waarop een vergelijking van financiële producten op vergelijkingswebsites tot stand komt.

Dit is een vervolg op eerdere onderzoeken naar de informatieverstrekking van vergelijkingswebsites. De reikwijdte van het onderzoek naar de ‘achterkant’ van vergelijkingssites moet de AFM nog bepalen. Consumenten maken in toenemende mate gebruik van vergelijkingssites om een keuze voor een financieel product te maken. Het is belangrijk dat deze vergelijking een passend product voor de consument oplevert. De AFM wil meer zicht krijgen op de factoren die een rol spelen bij het tot stand komen van een vergelijking.

Informatieverstrekking

In 2012 heeft de AFM onderzoek gedaan naar de informatieverstrekking door 33 vergelijkingssites voor financiële producten. Daaruit bleek dat veel sites consumenten moeilijk vindbare of te weinig informatie geven over wat ze precies doen, hoe ze hun geld verdienen, hoe een vergelijking tot stand komt en hoe volledig de vergelijking is. Consumenten kunnen hierdoor in de meeste gevallen niet beoordelen welke waarde ze kunnen hechten aan de uitkomsten van een vergelijking. Wel was de informatieverstrekking verbeterd vergeleken met eind 2011, toen de AFM een eerste marktscan onder vergelijkingssites heeft gehouden.

Advies aan consumenten

Consumenten doen er goed aan kritisch te kijken naar de aanbieder van een site en naar de resultaten bij het maken van een online vergelijking. Het kan nuttig zijn voor consumenten om via verschillende sites een vergelijking te maken voor hetzelfde product om tot een goede keuze te komen. Zeker als de consument twijfelt aan de waarde die hij kan hechten aan de vergelijking doordat bijvoorbeeld onduidelijk is hoeveel aanbieders of producten met elkaar worden vergeleken.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel