Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Jatropha Investment Fund vanwege het niet voldoen aan informatieverzoeken

Maatregel

wettelijke-uitspraak

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 19 juni 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer A. Jansen uit Ede, die gebruikmaakte van de naam Jatropha Investment Fund en op dit moment gebruikmaakt van de naam Jatropha Development House Ltd. Hij voldoet niet volledig aan de informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft de informatie nodig om vast te kunnen stellen of hij de wet overtreedt.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
19 juni 2012 21 juli 2012 20 december 2012 21 november 2013 21-09-2015

Het vermoeden bestaat dat de heer A. Jansen zonder vergunning beleggingsobjecten en/of rechten van deelneming in een beleggingsinstelling heeft aangeboden aan consumenten of nog steeds aanbiedt, zonder verplichte vergunning van de AFM. Jatropha Development House stelt zich bezig te houden met de ontwikkeling van een pureernotenplantage. Het is wettelijk verboden om in Nederland beleggingsobjecten en/of rechten van deelneming aan te bieden zonder vergunning.

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom probeert de AFM een geconstateerde overtreding te beëindigen en/of een verdere overtreding of een herhaling van de overtreding te voorkomen. De AFM draagt een onderneming of een persoon op (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als deze binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht (last) heeft voldaan, dan moet deze een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

De heer A. Jansen heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt. Sinds 4 juli 2012 is hij daarom verplicht een dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat de heer A. Jansen niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €4.000,- per dag tot een maximum van in totaal €80.000,-.

De volledige beschikking kunt u op deze pagina in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel