Terug

Convenant NBA en AFM over toetsing van accountantsorganisaties

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben nieuwe afspraken gemaakt over het toetsen van de kwaliteit van accountantsorganisaties. De NBA gaat voortaan ook kantoren toetsen die een AFM-vergunning hebben voor het verrichten van wettelijke controles. Alleen accountantsorganisaties met een vergunning voor het doen van controles bij organisaties van openbaar belang (zoals beursfondsen en financiƫle instellingen) vallen buiten de afspraak. Deze zogeheten OOB-kantoren worden uitsluitend door de AFM zelf getoetst.

De samenwerking voorkomt dubbele reguliere toetsing van kantoren door zowel de AFM als NBA. Beide organisaties zullen de uitkomsten van toetsingen met elkaar delen. Ook bij themaonderzoeken, die de AFM vanaf 2013 wil verrichten, zullen toetsers van de NBA deelnemen in de onderzoeksteams. De AFM zal daarnaast steekproeven uitvoeren bij onder meer kantoren die bij toetsing door de NBA in eerste instantie een matig scoren en bij hertoets een goede toetsingsuitkomst hebben verkregen. Verder kan de AFM in het kader van haar doorlopend toezicht kantoorspecifieke onderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld als zich incidenten voordoen.

Het convenant tussen beide partijen is namens de AFM ondertekend door directeur Gerben Everts. Vanuit de NBA zetten Ruud Dekkers en Dirk ter Harmsel, voorzitters van resp. NIVRA en NOvAA hun handtekening.

De basis voor het convenant ligt in de Wet toezicht accountantsorganisaties, waarin is bepaald dat de AFM bij haar toezicht gebruik maakt van bestaande kwaliteitsborgingsystemen. De AFM heeft de intentie om zoveel mogelijk gebruik te maken van de toetsingsuitkomsten van de NBA. Beide partijen zijn verheugd over de samenwerking, waarmee de transparantie in de markt en de kwaliteit van accountantsorganisaties verder worden verhoogd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel