Terug

Reactie AFM op rapport Stichting Financiële Dienstverlening

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Financiële dienstverleners worden momenteel geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in hun sector, onder meer als gevolg van het aanstaande provisieverbod en de nieuwe vakbekwaamheidseisen. De AFM vindt het belangrijk om partijen zo goed mogelijk te helpen bij het inspelen op deze veranderingen. Om die rol te kunnen vervullen is het van belang om een goed begrip te hebben van elkaars belevingswereld en van de praktische uitdagingen waar financiële dienstverleners voor staan.

In dit kader vinden wij het rapport van de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) dat 28 september is gepubliceerd erg waardevol. Dit rapport laat zien dat er een onnodig grote kloof bestaat tussen financiële dienstverleners en de AFM. Dit beeld komt overeen met de resultaten van eigen onderzoeken van de AFM onder financiële dienstverleners. Wij peilen periodiek hoe financiële dienstverleners kijken naar de AFM. Hoewel uit recent onderzoek blijkt dat de mening van deze beroepsgroep over de AFM licht is verbeterd, blijkt ook uit de StFD rapport dat we er nog niet zijn.

De AFM heeft de afgelopen tijd al belangrijke stappen gezet om het contact met financiële dienstverleners te verbeteren en blijft daarin investeren. Zo hebben wij begin dit jaar ons Ondernemersloket uitgebreid, om te zorgen dat alle financiële dienstverleners gemakkelijk terecht kunnen bij de AFM met hun vragen en zorgen. Daarnaast treedt de AFM op verschillende manieren in contact met financiële dienstverleners, bijvoorbeeld tijdens bedrijfsbezoeken of seminars die worden georganiseerd door brancheverenigingen of door de AFM zelf.

Eind dit jaar organiseert de AFM opnieuw een bijeenkomst voor en met financiële dienstverleners. Het doel hiervan is om samen concrete ideeën te bedenken over de manier waarop de AFM en dienstverleners de kloof kunnen overbruggen en hoe de AFM de sector kan ondersteunen in deze turbulente tijd. De inzichten uit het op 28 september gepubliceerde rapport biedt nuttige aanknopingspunten voor deze bijeenkomst.

Het verschijnen van dit rapport markeert tegelijkertijd het einde van de StFD. Het is jammer dat de StFD er niet in is geslaagd haar activiteiten op een duurzame manier vorm te geven. De stichting heeft de afgelopen jaren een belangrijke brugfunctie vervuld tussen de markt en de AFM. Dit rapport is een mooie afsluiting daarvan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel