Terug

AFM eist informatie voor consumenten over Hypothecaire Vastgoed Obligaties III

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Hypothecaire Vastgoed Obligaties III B.V. (HVO III) moet meer informatie geven aan de consumenten die geld hebben geïnvesteerd in de obligaties van de onderneming. Als HVO III dit niet binnen de gestelde termijn doet, dan moet het 4.000 euro betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt. Deze last onder dwangsom heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan HVO III opgelegd op 28 juni 2012.

HVO III staat niet geregistreerd bij de AFM. Het bedrijf heeft in Nederland obligaties aangeboden zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De door HVO III aangeboden obligaties hadden een totale nominale waarde per obligatie van €50.000 of de totale tegenwaarde van de aanbieding bedroeg over een periode van twaalf maanden minder dan €2.500.000. Daardoor viel dit aanbod onder de uitzondering en vrijstelling op de prospectusplicht, zoals die in de Wft omschreven staan.

Uit onderzoek van de AFM naar HVO III is gebleken dat de consumenten die geld hebben geïnvesteerd, te weinig informatie hebben gekregen. HVO III moet het volgende bekend maken in een brief aan de betrokken consumenten:

  1. Het feit dat HVO III en HVO IV gezamenlijk in totaal circa € 3.200.000 van beleggers in Nederland hebben opgehaald door middel van het uitgeven van obligatieleningen.
  2. Het feit dat van de circa €3.200.000 aan opgehaalde gelden door HVO III en HVO IV circa €1.540.000 rechtstreeks is overgeboekt naar Regge Zekerheidsholding.
  3. Het feit dat HVO III geen bankgarantie heeft verkregen zoals beschreven in het prospectus.
  4. Inzicht in de financiële positie (balanspositie) van Regge Vastgoed Investments in verband met de melding van de afgegeven garantie ten aanzien van alle verplichtingen van HVO III.

Deze informatie is van groot belang voor consumenten die obligaties van HVO III bezitten. Zij kunnen hiermee beoordelen hoe HVO III de terugbetaling van de obligaties garandeert door middel van zekerheden. Naar het oordeel van de AFM moeten de obligatiehouders op zijn minst over deze feiten worden geïnformeerd om een besluit te kunnen nemen over het behoud of het van de hand doen van de obligaties, of om een contractueel recht te kunnen uitoefenen.

Doordat HVO III deze informatie niet geeft, verricht het een oneerlijke handelspraktijk. Daarmee overtreedt het de Wet handhaving consumentenbescherming. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

Verscherpt toezicht

De AFM houdt verscherpt toezicht op niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen. Naar aanleiding van signalen van het niet-correct waarderen van beleggingsvastgoed, fraude en financiële problemen bij verschillende aanbieders heeft de AFM het toezicht geïntensiveerd. De AFM constateert dat beleggers vaak niet of onvoldoende geïnformeerd worden over dergelijke punten. Op die manier worden zij in feite misleid.

Om nog beter toezicht te kunnen houden, heeft de AFM onder meer een vastgoedrisicoradar ontwikkeld. Vastgoedfondsen, of deze nu wel of niet onder AFM-toezicht staan, worden gescreend met behulp van risico-indicatoren. Op basis van deze screening heeft de AFM onderzoek ingesteld bij een aantal vastgoedfondsen. Het verscherpte toezicht past in de geïntegreerde aanpak van de overheid om misbruik in de vastgoedsector tegen te gaan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel