Terug

AFM legt een boete op voor marktmanipulatie aan voormalig bestuurder van Homburg Invest

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 december 2011 een bestuurlijke boete van €96.000,- opgelegd aan de heer Homburg voor marktmanipulatie. Naar het oordeel van de AFM heeft de heer Homburg in het televisieprogramma RTL Business Class informatie verspreid waarvan een onjuist en misleidend signaal uitging met betrekking tot de koers van het aandeel Homburg Invest Inc. (Homburg Invest). De heer Homburg heeft daarmee het verbod op marktmanipulatie van artikel 5:58, eerste lid, onder d, van de Wet op het financieel toezicht overtreden.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
21-12-2011 29-12-2011 12-06-2012 (1) 20-07-2012 23-05-2013 (2) 04-07-2013 11-09-2014 (3)

(1) De AFM heeft de bezwaren van Homburg ongegrond verklaard, en de motivering van haar besluit aangevuld. 
(2) De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van Homburg ongegrond verklaard. 
(3) Het CBb heeft het hoger beroep van Homburg ongegrond verklaard.

De heer Homburg is op 6 juni 2009 geïnterviewd door Harry Mens voor het programma RTL Business Class, dat een dag later is uitgezonden. De heer Homburg was op dat moment bestuurder en grootaandeelhouder van het beursgenoteerde bedrijf Homburg Invest. In het interview heeft de heer Homburg gesuggereerd dat er op 12 juni 2009, voorafgaand aan de jaarvergadering van Homburg Invest, een persbericht met positief nieuws zou worden uitgebracht, terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden dat de informatie uit dit persbericht door beleggers negatief zou worden ontvangen, omdat het onder meer de mededeling zou bevatten dat het dividend in 2009 werd gepasseerd.

De dagen na de uitzending steeg de koers van het aandeel Homburg Invest met uiteindelijk ruim 38%, om na het verschijnen van het persbericht weer te dalen tot een niveau dat lager lag dan vóór de uitzending. In deze periode is geen ander relevant nieuws over Homburg Invest gepubliceerd.

Met ingang van 22 maart 2011 is de heer Homburg teruggetreden als bestuurder van Homburg Invest.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel