Terug

AFM legt boete op aan feitelijk leidinggevende Clever Life B.V.

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 juni 2012 een bestuurlijke boete van €30.000 opgelegd aan de heer Van der Velde. Hij heeft feitelijk leiding gegeven aan verboden colportage door Graffiti Entertainment Europe B.V., dat voorheen handelde onder de naam Clever Life B.V.

Er is sprake van verboden colportage als een verkoper zelf het initiatief neemt om bij de consument thuis op bezoek te gaan om hem ertoe te bewegen een krediet af te sluiten. Een financieel dienstverlener kan bijvoorbeeld ongevraagd bellen met een consument en voorstellen om thuis een afspraak te maken.

Overtreding Clever Life

Clever Life was ten tijde van de overtreding een financieel dienstverlener en bemiddelde in consumptief krediet, hypothecair krediet en levens- en schadeverzekeringen. Het bedrijf benaderde consumenten telefonisch. Tijdens het eerste gesprek inventariseerde Clever Life of consumenten bestaande kredieten hadden en of zij geïnteresseerd waren in een verlaging van de maandlasten. Ook werd een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Uit de werkwijze en het belscript van Clever Life blijkt dat de adviseur altijd een persoonlijk bezoek bracht bij de consument thuis. Hij gaf tijdens dat persoonlijk bezoek advies aan de consument over het krediet.

Uit onderzoek is gebleken dat Clever Life in de periode 30 september 2009 tot en met 3 december 2010 in totaal 597 consumenten thuis heeft bezocht. De AFM heeft vijf dossiers nader onderzocht. Daarin is ook daadwerkelijk de kredietovereenkomst bij de consument thuis ondertekend. Dit is een overtreding van de Colportagewet (artikel 6).

Deze vorm van colportage is verboden, omdat tijdens een persoonlijk bezoek bij de consument thuis hij mogelijk onvoorbereid over een aankoop moet beslissen. De consument kan onder druk worden gezet of worden overrompeld tot het afsluiten van een kredietovereenkomst. De Colportagewet beoogt consumenten hiertegen te beschermen.

Feitelijk leidinggeven door de heer Van der Velde

De heer Van der Velde is sinds 22 december 2006 enig bestuurder en feitelijk leidinggevende van Clever Life. Hij was ten tijde van de overtreding de eindverantwoordelijke binnen het bedrijf en was bekend met de werkwijze van Clever Life. Hij had ook dagelijks contact met het verkoopkantoor. Hij wist daarom wat er speelde binnen Clever Life en had maatregelen moeten nemen om de overtreding van de Colportagewet te beëindigen.

De AFM heeft in haar onderzoek vastgesteld dat de heer Van der Velde op de hoogte was van de verboden gedragingen van Clever Life, dat hij bevoegd en redelijkerwijs gehouden was deze gedragingen te beëindigen en dat hij maatregelen daartoe achterwege heeft gelaten. Dit zijn in de rechtspraak ontwikkelde criteria voor het aannemen van het feitelijk leidinggeven aan een overtreding.

Boetehoogte

De maximale boete voor overtreding van artikel 6 van de Colportagewet bedroeg ten tijde van de overtreding €74.000. De AFM heeft bij het vaststellen van de boete rekening gehouden met de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van de heer Van der Velde.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel