Terug

Veel aanbieders van vrijgestelde beleggingsproducten ontduiken waarschuwingsplicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Aanbieders van beleggingsproducten die door een vrijstelling niet onder toezicht van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) staan, zijn verplicht beleggers daarvoor te waarschuwen in onder meer reclame-uitingen en op hun websites. Er is daarvoor een speciale, verplichte afbeelding, de zogenoemde vrijstellingsvermelding. Uit een steekproef van de AFM blijkt dat veel aanbieders nog niet aan deze wettelijke eis voldoen. Beleggers hebben in dat geval onvoldoende inzicht in de partijen met wie ze zaken doen.

De AFM heeft 31 aanbieders van effecten en/of rechten van deelneming bekeken die niet onder haar toezicht vallen, omdat ze gebruik maken van een vrijstelling. Slechts zes van die 31 aanbieders maken voldoende duidelijk dat ze buiten het toezicht van de AFM vallen. De AFM licht daarom op haar website de regels nogmaals toe en biedt handvatten voor het gebruik van de vrijstellingsvermelding.

Tien aanbieders gebruiken de vrijstellingsvermelding in een verkeerd format of plaatsen deze niet in alle reclame-uitingen. De AFM heeft hen daarop aangesproken en verzocht de vrijstellingsvermelding correct te melden. Vijftien aanbieders waarschuwen beleggers op geen enkele wijze dat het AFM-toezicht niet van toepassing is. De AFM kan handhavingmaatregelen treffen als zij de vermelding niet gaan toepassen.

Voor beleggers heeft de AFM een folder over beleggen opgesteld, die hen helpt bij het nemen van een beleggingsbeslissing. Met deze folder kunnen ze gericht vragen stellen over bijvoorbeeld het toezicht van de AFM, de kosten en de risico’s. Daarnaast kunnen ze in het register van de AFM controleren of een aanbieder een vergunning of een goedgekeurd prospectus heeft.

Het is belangrijk dat aanbieders duidelijk melden dat ze niet onder toezicht van de AFM staan, omdat beleggers dan extra alert moeten zijn. Er gelden andere risico’s dan bij aanbiedingen die wel onder toezicht staan. De AFM heeft bijvoorbeeld een aanbieder niet getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering. Ook valt de aanbieder niet onder het doorlopend toezicht.

De consument kan de waarschuwing herkennen aan een van onderstaande afbeeldingen, die duidelijk zichtbaar moeten zijn dankzij minimumvereisten voor de hoogte en de breedte.

De vrijstellingsgrens is per 1 januari 2012 verhoogd van 50.000 euro naar 100.000 euro per beleggingsproduct. Aanbieders van beleggingsobjecten, effecten en/of rechten van deelneming die gebruik maken van deze vrijstelling hoeven geen vergunning te hebben en/of geen goedgekeurd prospectus te publiceren. Van consumenten die beleggen boven deze grens wordt verwacht dat ze in staat zijn om de aangeboden producten en de aanbieder goed te kunnen beoordelen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel