Terug

Hoe besteedt de AFM in haar toezicht aandacht aan de vastgoedsector?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) besteedt op verschillende toezichtgebieden aandacht aan de vastgoedsector. De inspanningen van de AFM zijn erop gericht de transparantie en integriteit in deze sector te verhogen, om zo de risico’s voor beleggers te verkleinen.

Sinds 2009 houdt de AFM verscherpt toezicht op niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen die worden aangeboden aan particulieren. Dit verscherpt toezicht heeft te maken met de vele ontvangen signalen, de economische crisis en verhoogde integriteitsrisico’s. In het rapport ‘AFM-observaties niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen voor consumenten’ omschrijft de AFM haar belangrijkste bevindingen naar aanleiding van diverse onderzoeken bij aanbieders. Hieruit blijken tekortkomingen op het gebied van het productaanbod, de informatievoorziening en de bedrijfsvoering.

Voor particuliere beleggers heeft de AFM de checklist Beleggen in vastgoed (PDF) opgesteld. Deze helpt beleggers bij het verstandig beleggen in vastgoed.

In het toezicht op financiële verslaggeving loopt in 2012 een themaonderzoek naar de waardering van en toelichting op vastgoed door vastgoedbeleggers en financiële instellingen. Hierbij geeft de AFM bijzondere aandacht aan de methoden en veronderstellingen die worden gehanteerd bij het bepalen van de reële waarde van commerciële vastgoedbeleggingen. De AFM let daarbij vooral op de impact van zogenoemde huurvrije perioden, leegstand en de gehanteerde disconteringsvoeten.

Naast de reguliere toezichtactiviteiten zijn de AFM en DNB doorlopend in gesprek met verschillende partijen die actief zijn op de vastgoedmarkt. Dat gebeurt onder meer door rondetafelgesprekken over transparantie en reële vastgoedwaarderingen in de branche.  

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel