Terug

AFM constateert meer informatie over staatsobligaties in Nederlandse jaarverslaggeving

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Beursgenoteerde financiële instellingen hebben in de financiële verslaggeving over 2011 meer informatie verstrekt over de blootstelling aan de risico’s die voortvloeien uit staatsobligaties dan een jaar eerder. Dat is de belangrijkste conclusie uit het themaonderzoek dat de AFM hiernaar heeft gedaan. Nederlandse beursgenoteerde financiële ondernemingen doen het bij de informatieverstrekking beter dan het Europese gemiddelde, zo blijkt uit gelijktijdig onderzoek van de Europese toezichthouder ESMA.

Schuldencrisis

De AFM deed het afgelopen jaar onderzoek naar staatobligaties en andere financiële posities met landenrisico. Tegen de achtergrond van de schuldencrisis is inzicht in deze posities belangrijk voor beleggers; transparantie draagt bij aan het vertrouwen in de financiële sector. Het onderzoek is uitgevoerd bij tien Nederlandse financiële ondernemingen met een beursnotering. Het gaat voornamelijk om informatie over de risico's die deze financiele instellingen lopen op posities in Griekenland, Italië, Ierland, Portugal en Spanje. De AFM heeft geconstateerd dat de waardering van en de verwerking van verliezen op de Griekse staatsobligaties in het algemeen in overeenstemming was met de daarvoor geldende voorschriften.

Verbeteringen

Wel ziet de AFM op enkele punten ruimte voor verbetering. De AFM denkt daarbij aan meer transparantie over het bruto bedrag, het nominale bedrag, de looptijden en de omvang van de portefeuille per land aan begin en aan het einde van het boekjaar. Terwijl meer informatie over staatsobligaties wordt gegeven dan in eerdere jaren, constateert de AFM dat slechts een minderheid van de onderzochte instellingen ook inzicht geeft in andere posities met landenrisico, zoals bedrijfsobligaties en kredieten. Ook hier past meer transparantie naar het oordeel van de AFM.

Van de zeven financiële instellingen met Griekse staatsobligaties, verantwoorden zes ondernemingen een bijzondere waardevermindering. Eén instelling heeft de waardevermindering -bij een relatief kleine portefeuille Griekse staatsobligaties- niet verantwoord. Overigens maken twee instellingen gebruik van de mogelijkheid om bij de waardering van Grieks schuldpapier gebruik te maken van schattingen. Helaas ontbreekt daarbij een adequate toelichting over de totstandkoming van deze waardering, waardoor het gissen blijft naar de redelijkheid en betrouwbaarheid van de gebruikte schattingen.

Tot slot roept de AFM de onderzochte instellingen op meer informatie te geven over het gebruik van credit default swaps per land. Ook heeft de AFM moeten constateren dat bij de presentatie van de jaarcijfers door ondernemingen informatie is gegeven over de blootstelling aan risico’s gekoppeld aan staatsobligaties, terwijl deze informatie niet in de jaarrekening zelf is opgenomen.

ESMA

De Europese toezichthouder ESMA heeft vandaag de resultaten van het bredere onderzoek in Europa naar de verslaggeving over Griekse staatsobligaties. Daaruit blijkt dat in andere Europese landen meer aan te merken is op de manier waarop deze categorie beleggingen in de jaarrekening is toegelicht. Toezichthouders, nationaal en internationaal, worden opgeroepen toe te zien op de kwaliteit van de verslaggeving, specifiek voor wat betreft de waardering en toelichting op staatsobligaties en andere posities met landenrisico.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel