Terug

Maarten Schönfeld benoemd in Raad van Toezicht AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Minister De Jager van Financiën heeft de heer Maarten Schönfeld (1949) per 1 augustus 2012 benoemd in de raad van toezicht van de AFM. Maarten Schönfeld vult de vacature in die is ontstaan door het vertrek van de heer Tjalling Tiemstra.

Maarten Schönfeld heeft kennis van en ervaring opgedaan in het (internationale) bedrijfsleven. Hij heeft verschillende financiële functies bij Shell vervuld (waarvan een groot aantal in het buitenland) en tot 2008 was hij Chief Financial Officer en vice-voorzitter van de raad van bestuur van Stork NV. Schönfeld is onder meer lid van de raad van commissarissen c.q. toezicht van Arcadis, Brunel en de Technische Universiteit van Delft. Verder is hij lid van de commissie financiële verslaggeving van de AFM (tot 1 oktober 2012).

De raad van toezicht van de AFM houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de AFM en de algemene zaken. Hiertoe houdt de raad toezicht op de (waarborgen voor de) beleidsmatige aspecten, te weten de uitvoering van het toezicht in algemene zin en de borging van de kwaliteit en de effectiviteit van dat beleid. Daarnaast ziet de raad van toezicht toe op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten van de AFM en keurt de jaarcijfers goed. Voorts staat de raad van toezicht het bestuur met raad terzijde. De voorzitter van de raad van toezicht van de AFM is de heer George Möller.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel