Terug

Informatie over korten op UPO

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het UPO-model 2012 bevat geen (ruimte voor) informatie over kortingsmaatregelen. Voor veel pensioenfondsen behoort korting echter wel tot de realiteit (zie bijvoorbeeld het nieuwsbericht van de Nederlandsche Bank (DNB)). Daardoor leeft de wens om hier op het UPO-2012 al iets over te vermelden. Het tijdig opnemen van duidelijke en begrijpelijke informatie over kortingsmaatregelen is in het belang van de deelnemer; zie ook onze eerdere oproep op onze website om hierover zo vroeg en duidelijk mogelijk te communiceren. Wij vinden het dan ook wenselijk om deze informatie, als dat (nog) kan, op te nemen in de toelichting van het UPO-2012.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars houden bij het opstellen van de UPO-modellen 2013 rekening met mogelijke kortingsmaatregelen en andere herstelmaatregelen.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel